۹ شهریور ۱۳۷۹، ۰:۰۱
کد خبر: 5640654
T T
۰ نفر
وام بانک جهانی برای کاهش نیروهای نظامی در بوسنی و هرزگوین # سارایوو ، ایرنا: نهم شهریور 1379 برابر با 30 اوت 2000 خبرگزاری "بیهاپرس" گزارش داد : "اسپاسوی توشولیاک" رئیس شورای وزرای بوسنی و هرزگوین ، و " کریستیان پورتمان " مدیر اجرایی بانک جهانی ، روز سه شنبه، در شهر سارایوو یک تفاهم نامه برای وام 15 میلیونی امضا کردند.
دفتر بانک جهانی در شهر سارایوو ، اعلام کرده است، که این وام برای هر دو نهاد بوسنی و هرزگوین (فدراسیون و جمهوری صرب ) به منظورایجاد شغل برای سربازان و ارتشیان که جزء برنامه کاهش ظرفیت نیروهای نظامی در بوسنی و هرزگوین هستند، در نظر گرفته شده است .
۰ نفر