۲۳ تیر ۱۳۷۹، ۰:۰۱
کد خبر: 5635672
T T
۰ نفر
عدم شرکت مقامات صرب در مراسم سالگرد فاجعه "سربرنیتسا" محکوم شد # سارایو، ایرنا: 23 تیر 1379 برابر با 13 جولای 2000 "مجمع زنان و مادران سربرنیتسا و ژپا" روز چهارشنبه با صدور بیانیه ای عدم شرکت مقامات صرب در پنجمین مراسم سالگرد فاجعه سربرنیتسا را محــکوم کردند.
در این بیانیه آمده است عدم حضور " ژیکو رادیشیچ " ، عضـو صرب شورای ریاست جمهوری بوسنی و " اسپاسوی توشولیاک " ، رئیس شورای وزیران این کشور در مراسم مذکور نشان دهنده این است که سیاست آنها با صربهای تندرو عامـل فاجعه سربرنیتسا فرقی نکرده است .
" مجمـع زنان سـربرنیتسا و ژپا " در ادامـه آورده اند " رادیشـیچ " و " توشولیاک " ، نمی توانند عامل اجرای برقراری صـلح و زندگــی مشـترک در بوسنی باشند.
این مجمع ، با محکوم کردن عمل روز سه شنبه صربها مبنی بر ناسزا گفتن و به تمسخر گرفتن شرکت کنندگان در مراسم پنجمین سالگرد فاجعـه سربرنیتسا ، خواستار دستگیری جنایتکاران جنگی در بوسنی شدند.
صربها در تابستان سال 1995 با حمله به منطقه " سربرنیتسا " که از سوی سازمان ملل به عنوان منطقه امن اعلام شده بود ، بین هشت تا نه هزار نفر از مسلمانان را قتل عام کردند.
بازماندگان سربرنیتسا برای اولین بار بعد از امضا قرارداد صلح دیتون در بوسنی توانستند ، در منطقه " پوتوچاری " یعنی قتلگاه مسلمانان ، مراسم بزرگداشتی برای این قربانیان برپا کنند.
این مراسم ازسوی 700 پلیس صرب و صدها نفر از نیروهای بین المللی تثبیت صلح در بوسنی "اسفور" حفاطت می شد.
۰ نفر