۹ تیر ۱۳۷۹، ۰:۰۱
کد خبر: 5634192
T T
۰ نفر
عراق فلسطینی های مقیم را از قبول تعویض حق پناهندگی برحذر داشت # امان، ایرنا: نهم تیر 1379 برابر با 29 ژوئن 2000 روزنامه "العرب الیوم" چاپ امان روز پنجشنبه نوشت : عراق به فلسطینی ـ های مقیم این کشور هشدار داد، که اگر تعویض حق پناهندگی را بپذیرند، باید از این کشور خارج شوند.
این روزنامه به نقل از یک مسوول عراقی افــزود : عراق بر حــق بازگشت پناهندگان فلسطینی به سرزمین خود و اجـرای قطعنامه 194 سازمان ملل مبنی بر بازگشت بی قید و شرط پناهندگان به سرزمین شان تاکید می کند.
اخیرا شایعاتی مبنی بر اسکان دایمی پناهندگان فلسطینی مقیم عــراق در این کشور در قبـال پرداخت مبلغی به عنوان "حق تعویض با بازگشت به فلسطین" مطرح شده است.
بر اساس تخمین های دولت عراق ، 19 هزار فلسطینی از مجمــوع پناهنـدگان سال 1948 فلسطین اشغالی در این کشور به سر می برند.
این منبع رسمی تاکید کرد ، که هشدار عراق به فلسطینی ها بر روابـط این کشور با حکومت خودگردان فلسطین تاثیر نخواهد گذاشت.
وی افزود : عراق همواره اشغال فلسطین به دست صهیونیست ها را رد کــرده است.
۰ نفر