۱۸ خرداد ۱۳۷۹، ۰:۰۱
کد خبر: 5631732
T T
۰ نفر
اظهارات مشاور رییس جمهوری ایران درباره اجلاس بین المللی پکن + 5 # نیویورک، ایرنا: 18 خرداد 1379 برابر با هفتم ژوئن 2000 مشاور رئیس جمهوری ایـران در امـور زنان تاکید کرد ، رشد دین گرایی و معنویت زنان به وضوح در اجلاس بین المللی پکن + 5 مشهود است.
خانم "زهرا شجاعی" مشاور رئیس جمهور و رئیس هیات اعزامی جمهوری اسلامی ایران به اجلاس پکن + 5 که در مقـر اصلی سازمان ملل در نیویورک برگزار شده است ، روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا ویژگی های اجـلاس پکن + 5 در سازمان ملل را با اجلاس زنان در پکن مقایسه کرد.
خانم شجاعی گفت: از خصیصه های اجلاس پکن + 5 افزایش مشورت بین کشورهای اسلامی و گروه های همفکر آنان می باشد و به نظــر می آید موضوعات مورد علاقه آنان با تفاهم بیشتری در اجلاس سازمان ملل پیش رود.
مشاور رئیس جمهوری گفت : در اجلاس پکن + 5 مــوضوعــاتی نظیر اصل تنوع فــرهنگی و گفت و گوی تمدنها ، پایه بسیاری از مباحث در دیدار هیات ها با یکدیگر را تشکیل می دهد در حالیکه در اجلاس پکن خیلی از هیات هـــای شـرکت کننده با این موضوعات و مفاهیم آن ناآشنا بودند.
وی افزود : در گذشته زنان مسلمان در اجلاس های بین المللی احساس تنهایی می کردند و جسارت طرح مـــوضوعات مذهبی را نداشتند اما اکنون شهـامت حضور قدرتمند تر در صحنه بین المللی را پیدا کرده اند و از شریعت و احکام اسـلامی با قدرت دفاع می کنند ، با انواع حجاب های متنوع و از جمله چادر در مجامع بین المللی حضور می یابند ، با افتخار مواضع اسلامی خود را مطرح کرده و به دفــاع از آن می پردازند.
وی گفت : مجموعه شرایط در اجلاس پکن + 5 نشان می دهد افکار عمومی جهان باور کرده است که حجاب نه تنها مانع از فعـالیت زنان در صحنه های بین المللی نمی شود ، بلکه مجوزی برای فعالیت های اجتماعی زنان است.
مشاور رئیس جمهوری گفت : در اجلاس امسال زنان، حضور گروههای مذهبی غیر دولتی که حول محور و اندیشه های دینی با یکدیگر همفکری و مشارکت دارند ، به مراتب بیشتر از گذشته است.
وی افزود: در دیدارهای حاشیه ای اجلاس، بانوان کشورهای مختلف جهان برای مشارکت در طـرح گفت و گوی تمدنها تمایل زیادی از خود نشان می دهند و گویی مشارکت زنان در چـارچوب طـــرح گفت و گوی تمدنها که با ابتکار آقای خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران مطرح شده بود ، سامـان بیشتری به خود گرفته و از ویژگی های اجلاس پکن + 5 محسوب می شود.
مشاور رئیس جمهوری گفت : از مـــوضوعات بارز اجلاس پکن + 5 خود نمایی چالشهای ناشی ازجهانگرایی است که این موضوع تاثیر عمیقی در ابعاد فرهنگی، اقتصادی و سیاسی انسانها بویژه زنان گذاشته است.
وی افزود: در اجلاس سال 1995 در پکن ، چالش جهانی شدن تا این حد گسترش نیافته بود.
خــانم شجاعی گفت : گسترش روز افزون ارتباطات در طول پنج سال گذشته ، بویژه توسعه استفاده از اینترنت نیز اثر عمیقی بر روی فرهنک ، هویت ملی و تاریخی کشورها گذاشته و توانسته است تحول محسوسی در جوامع ایجاد نماید که آثار آن در اجلاس پکن + 5 نیز محسوس است.
مشاور رئیس جمهوری درباره مرزبندی های اجلاس پکن + 5 گفت : در مذاکرات اجلاس اخیر در حقیقت کشورها در قالب گروه بندی های مشخص مواضع خود را بیان می کنند و به همین جهت جمهوری اسلامی ایران با کشورهـــای اسلامی و گروههای همفکر خـود هماهنگی های مناسبی داشته و دارد و تـلاش کرده است در زمینه های مشترک بر روی دیدگاههای کشورهای غربی نیز تاثیر گذار باشد.
۰ نفر