۱۸ خرداد ۱۳۷۹، ۰:۰۱
کد خبر: 5631627
T T
۰ نفر
کشورهای اسلامی در اجلاس زن : اسلام جایگاه رفیعی برای زن قایل است # سازمان ملل، ایرنا: 18 خرداد 1379 برابر با هفتم ژوئن 2000 هیات های چند کشور اسلامی، در دومین روز اجلاس "پکن + 5" سازمان ملل، بر جایگاه رفیع زن در دین اسلام تاکید کردند و خاطر نشان ساختند، روند جهان ـ گرایی امور، به نفع جامعه زنان کشورهای در حال توسعه نیست .
روز سه شنبه در دومین روز این اجلاس، 18 تن از نمایندگان کشورها، بــه بیان مواضع کشورهای خود درباره حقوق زنان و پیشرفت هایی کــه، کشورشان در ارتباط با اجـرای مفاد سند 12 ماده ای اجلاس پکن داشته است، پرداختند.
" زبیده جــلال "، وزیر آموزش و توسعـه پاکستان گفت : دین اسلام تعیین کننده افکار و معیارهای زندگی مردم پاکستان است .
وی افزود : در دین اسلام ، تساوی و مشارکت کامل زنان در فعـالیت هــای اقتصادی و سیاسی و زندگی ملی به رسمیت شناخته شده است .
زبیده اضافه کرد که، اسلام تبعیض علیه زنان را مجاز نمی داند و کاملا از حقـوق انسانی آنان حمایت می کند.
وی افزود : در دین اسلام ، نقش زن در پیشرفت ملل در زمینـه های سـیاسی و اقتصـادی به رسمیت شناختـه شـده است و قانون اسـاسی پاکسـتان مبتنی بر تعالیم اسلام است و تضمین کننده موقعیت و شخصیت زن می باشد و تبعــیض علیه زنان را بر مبنای جنسیت مذهب ، طبقه و یا جنسیت ، ممنوع کرده است.
نماینــده پاکستان گفت : باوجود پیشرفت های حاصل شـده پس از اجلاس پکن، کشورهای در حال توسعه با چالش های زیادی برای تحقق اهداف اجلاس پکن مواجـه هستند که از آن جمله ، می توان به موضوع جهانگرایی اشاره کرد.
نماینده پاکستان ابراز امیدواری کرد که، این اجلاس بتواند همانند اجلاس پکن گام های اساسی در جهت رفع تبعیض از جامعه زنان بردارد و در قرن جـدید تمامی زنان و مردان جهان بتوانند با مساوات در صلح و رفاه بسر برند.
خانم " سوزان مبارک " ، رئیس هیات اعزامی مصر به اجلاس "پکن + 5" طی سخنانی ، ابراز امیدواری کرد که ، پنجـمین اجـلاس بین المللی زنان بتـواند پیشنهادهای عملی به اجلاس هزاره سران در شهریور ماه آینده ارائه دهد ، تا زنان بتوانند در قرن بیست و یکم جایگاه واقعی خود را باز یابند.
" واتو شهریزاد عبدالجلیل "، نماینده مالزی گفت : مالزی با برخورداری از یک جامعه چندین نژادی که در آن مسلمانان در اکثریت هستند ، به جهانیان ثابت کرده است که ، اسلام مخالف پیشرفت زنان نیست و در واقع براساس تعالیم اسلام ارزش زن و مرد یکسان است و اسلام اساس را بر این نهاده است کـه زن و مرد در کنار هم فعالیت کنند. با توجه به این اصـول اعتقادی مالزی ، نگران سیاسی شدن فرهنک و مذهب در جهت مقاصد سیاسی است.
وی خاطرنشان کرد که ، اثرات منفی این روند عدم به رسمیت شناختن حقـوق زنان در زمینه آموزش و اشتغال و سایر زمینه هاست.
نماینده مالزی افــزود : هم اکنون نیمی از نیروی کار کشور ما را زنان تشکیل می دهند. زنان مالزی صرفنظر از نژاد و مذهب در تمامی زمینه ها و سطوح به موفقیت دست یافته اند. در مالزی میزان بیسوادی زنان در حد صفر است.
نماینده مالـزی افزود : دولت و سازمان های غیر دولتی متعهـد به پیشبرد حقوق و موقعیت زنان در جامعه هستند و در جهت تحقق اهداف اجلاس زنان در پکن به تلاش خود ادامه می دهند.
نماینده ترکیه نیز گفت : پنج سـال پیش ، در اجلاس پکن ، دولـت آنکارا خود را متعهد به پیوستن به معاهده سازمان ملل در مورد رفـع تمامی اشـکال تبعیض علیه زنان کرد.
وی افزود : ترکیه آموزش اجباری را در دوره ابتدایی ، از پنج سـال به هشت سال افزایش داد و متعهد شد ، تا سال 2000 میلادی ، مرک و میر ناشی از زایمان ها را به نصف کاهش دهد و بیسوادی را در بین زنان ، ریشه کن کند .
نماینده ترکیه افزود : در تـرکیه متعهـد شده ایم مـنابع لازم را برای پیشبرد حقوق زنان اختصاص دهیم و در هماهنگی کامل با سازمانهای غیر دولتی و احـزاب سیاسی در صـدد هستیم به تمام اهـداف تعیین شده در این مورد دست یابیم.
نماینده ترکیه ، درباره موفقیت هایی که در زمینـه پیشـبرد حقـوق زنان در جهان بدست آمده است گفت : با وجود پیشرفت های حاصلـه در زمـینه احقـاق حقوق زنان چالش های بزرگی پیش روی داریم. در بسیاری از نقاط جهان زنان و دختران با عدم مساوات و بی عدالتی هامواجه هستند. باید جوی را ایجاد کنیم که زنان و دختران ما در آن از تمامی حقوق حقه خود برخوردار شوند.
" هدی فرای " ، وزیر مشاور در امــور زنان کانادا گفت : ما اطـمینان داریم ، توسعه اقتصادی و اجتماعـــی کشورهای عضو سـازمان ملل و در واقـع تمامی جهان پیشرفت نخواهد کرد ، مگر آنکه زنان که 55 درصد جمعـیت جهــان را تشکیل می دهند ، در کلیه زمینه های اقتصادی و اجتماعی مشارکت داده شوند.
نماینده کانادا تاکید کرد : زمان به عقب باز نمی گردد و اعلامیه اجلاس زنان در پکن آغاز فعالیت جهانی برای احقاق حقوق زنان بوده است.
" کاتیا بلیلو " ، وزیر فرصت های مساوی و رئیس هیات ایتالیا در اجـلاس زن در سخنان خود ابرازامیدواری کرد ، همانند اجلاس پکن و سایراجلاس های بین ـ المللی نمایندگان، شرکت کننده در این اجلاس نیز در مورد سند نهایی به اجماع دست یابند.
وی گفت : با احترام به تفاوت های فرهنگی و سیاسی که بین ما وجود دارد ما میراث خوبی بجای گذاشته ایم .این میراث به دولتها و جوامع نیرو می دهد.
خانم زهراشجاعی، مشاور رئیس جمهوری و رئیس هیات اعزامی جمهوری اسلامی ایران به اجلاس "پکن + 5" بعداز ظهر چهارشنبه سخنرانی خود را ایراد خواهـد کرد.
۰ نفر