۱۹ اردیبهشت ۱۳۷۹، ۰:۰۱
کد خبر: 5628011
T T
۰ نفر
سوریه خواستار محاکمه جنایتکاران جنگی رژیم صهیونیستی شد # دمشق ، ایرنا: 19 اردیبهشت 1379 برابر با هشتم مه 2000 روزنامه سوری "تشرین" روز دوشنبه خواستار محاکمه جنایتکاران جنگی رژیم صهیونیستی شد.
تشرین در سرمقاله خود نوشت "محافل رسمی و غیر رسمی جهان عرب باید فهرست مستندی از اسامی جنایتکاران جنگی اسرائیل تهیه و آن را به سازمان های بین -المللی ارایه دهند." این روزنامه افزود "سازمان های قضایی و بشردوست عرب نیزباید این موضوع را در محافل حقوقی و قضایی بین المللی پیگیری کنند." تشرین این پرسش را مطرح می کند که "چرا اسرائیل بر محاکمه جنایتکاران جنگی نازی که متهم بـه قتل یهودیان در جنک جهانی دوم هستند ، پافشاری می کند و اعراب در بـرابر جنایت کاران جنگی اسرائیل به چنین کاری اقدام نمی کنند؟".
این روزنامه افزود "چرا اسرائیل برای دریافت غرامت های سنگین مالی برای قربانیان یهودی ، از کشورها و موسسات صنعتی و مالی باج می گیرد.
در حالی که اعراب در این مورد تصمیم های عجولانه ای اتخاذ می کنند و بــه دریــافت غرامت از اسرائیل برای قربانیان عرب هیچ گونه اقدامی نمی کنند؟" .
تشرین با یادآوری این که رژیم صهیونیستی برای موجه جلوه دادن خود، کسب همدردی محافل بین المللی و تحریک افکار عمومی جهان علیه اعراب حقایـق را تحریف می کند و دروغ پراکنی می کند، نوشت : "اعراب باید جنایت صهیونیست هـا را به صورتی مستند به دادگاه های بین المللی ارایه دهند." این روزنامه با اشاره به خطر سیاست های توسعه طلبانه ونژادپرستانه رژیم صهیونیستی تصریح کرد "اسرائیل در طول نیم قرن با ادعای وجود کوره های آدم سوزی برای یهودیان در جریان جنک جهانی دوم ، از جهانیان باج گرفته است".
تشـرین تاکید کرد "اعراب باید از طریق دادگاه های بین المللی ثابت کنند که جنایت های اسرائیل کمتر از جنایات نازی ها نیست واین جنایتکاران جنگی جدید باید به مجازات برسند".
۰ نفر