۷ اردیبهشت ۱۳۷۹، ۰:۰۱
کد خبر: 5626682
T T
۰ نفر
نخست وزیر لبنان : دولت امنیت مناطق آزاد شده جنوب را حفظ خواهد کرد # بیروت، ایرنا هفتم اردیبهشت 1379 برابر با 26 آوریل 2000 نخست وزیر لبنان گفت : "دولت خواهد توانست امنیت هوایی - دریــــایی و زمینی مناطقی را که اسراییل تخلیه می کند ، پاس دارد".
"سلیم الحص" روز چهارشنبه اعلام کرد : "مناطقی را که اسراییلی هـــا در چارچوب اجرای قطعنامه 425 و 426 تخلیه مـی کنند ، زیــر پوشش نیروهای بین -المللی پاسدار صلح قرار خواهد گرفت و آنان در آن مناطق استقرار خواهند یافت".
وی افزود : "با این تحول، دولت لبنان نیز خواهد توانست امنـــیت ایـن مناطق را از هوا - دریا و زمین پاس دارد و حاکمیت خویش را اعمال کند".
الحص گفت : "پس از عقب نشینی اسراییل از جنوب لبنان ، آن گونه که برخی نومیدانه فکر می کنند ، خلاء امنیتی ایجاد نخواهد شد".
وی اضافه کرد : "گرچه با سیاست بازی های اسراییلی ها بایــد با هوشیاری برخورد کرد. اما نباید نومیدی غیر قابل توجیه به اندازه ای باشد که نتیجه پیروزی بر اسراییل را به شکست تبدیل کند".
به گفته نخست وزیر لبنان ، "خروج اسراییل از جنوب تحولی ریشه ای در همه زمینه ها برای لبنان" است.
وی گفت : "این نخستین بار است که رژیم صهیونیستـــی با زور از یک کشور عربی خارج می شود".
اسرائیل قرار است جــنوب لبنان را پس از 22 سال اشغال ، تا نیمـه تیر آینده تخلیه کند.
گرچه اسرائیل زیر ضربات بــی امان مـقاومت ملی و اسلامی لبنان ، از این کشور فرار می کنند ، اما برای سرپوش گذاشتن بر این شکست تاریخی خــــود، اجرای قطعنامه 425 را بهانه قرار داده اند که 22 سال پیش شورای امنــــیت سازمان ملل صادر کرد ، اما هرگز اجرا نشد.
* پ . ک *
۰ نفر