۱۰ اسفند ۱۳۸۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5626343
T T
۰ نفر
# پاریس، ایرنا: 10 اسفند 1380 برابر با اول مارس 2002 وزیر امور خارجه فرانسه ، روز جمعه گفت : پاریس خواستار حضور بلند مدت در کنار مردم و دولت افغانستان است. " اوبر ودرین " ، که پس از دیدار با " حامد کرزای " ، رییس دولت موقت افغانستان در محل وزارت امور خارجه فرانسه و در مصـاحبه ای مطبوعاتی سخـن می گفت افزود: ما قصد داریم در کنار دوستان افغان خود و در زمینه های مورد علاقه آنان حضوری بلند مدت داشته باشیم ، با این حال اتخاذ تصمیم نهایی در این خصوص با مقامهای افغان خواهد بود. اوبر ودرین افزود : در دیدار با رییس دولت موقت افغانستان به وی اعلام کرده است که ، پاریس تمایل دارد در کنار مسوولان این کشور باشد و در ساخت افغانستانی جدید مشارکت کند. وزیر امور خارجه فرانسه با تاکید بر تمدید فعالیت نیروهای نظامی این کشـور مسـتقر در کابل که در چـارچوب نیـروهای بین المللی تامیـن امنیت در افغانستان فعالیت می کنند گفت : کمکهای مالی پاریس به دولت جدید کابل نیز به 5/27 میلیون یورو بالغ خواهد شد. حامد کرزای ، که روز پنجشنبه برای دیداری رسمی از فرانسه در راس هیاتی بلندپایه به پاریس سفر کرده است ، روز گذشته با "ژاک شیراک"، رییس جمهوری و "لیونل ژوسپن"، نخست وزیر این کشور، ملاقات کرد. رییس دولت موقت افغانستان ، روز پنجشـنبه به هـنگام ورود به پاریس به خبرنگاران گفت : با امیدی سرشار به فرانسه سفر کرده است. * *815
۰ نفر