۲۹ بهمن ۱۳۸۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5625232
T T
۰ نفر
# کابل، ایرنا: 29 بهمن 1380 برابر با 18 فوریه 2002 شماری از مردم و فعالان سیاسی و روزنامه نگاران افغان می گویند به آینده بهتر و موفقیت دولت جدید در این کشور، در برقراری امنیت در افغانستانی بدون جنک امید فراوان دارند. این افراد در گفت و گو با "ایرنا" در کابل گفتند: جنک و نبود هیچ برنامه ای برای پیشرفت های اجتماعی، افغانستان را به ویرانه ای تبدبل کرده است و وقت آن است که مردم ستم کشیده و آواره افغان هم در ارامش زندگی کنند. مسوول یک موسسه خیریه وابسته به سازمان ملل متحد که در کابل فعالیت دارد گفت : شرایط فعلی با وضعیت حاکم در دوران طالبان اصلا قابل مقایسه نیست. "محمد فاروق مسکین یار" افزود: طی 23 سال گذشته در کابل و دیگرشهرهای افغانستان جنک و ویرانی حرف اول را می زد و دراین سالهای طولانی حتی یک خشت برای آبادانی این کشور کار نگذاشته است. وی اظهار داشت: موسسه خیریه "وستا" از آغاز تاسیس خود درسال 1997 تاکنون فقط توانسته است بخش اندکی از نیازهای روزمره مردم بی بضاعت و آواره افغانستان از جمله نان و خواروبار و وسایل اولیه زندگی را به کمک سازمانهای بین المللی تامین کند. به گفته مسکین یار، "وستا" درصدد است از این پس با هماهنگی دولت افغانستان و کشورهای دست اندرکار به طرحهای زیربنایی در این کشور بپردازند. "محمدبشیر احمدزی "یکی از افراد وابسته به گروههای جهادی و مدرس رایانه در کابل نیز گفت: هیچگونه فعالیت آموزشی در دو دهه گذشته بخصوص دوره پنج ساله حاکمیت طالبان درافغانستان صورت نگرفته است. وی گفت: کلاسهای مخفیانه نیز برای آموزش علاقه مندان و یادگیری رایانه در پنج سال گذشته میسر نشده است چرا که عوامل طالبان با ضرب و جرح و زندانی کردن دانشجویان و مربیان آنان را از کرده خود پشیمان می کردند. "عبدالعلیم شفیق " مدیرمسوول روزنامه " انیس " به "ایرنا" در این باره اظهار داشت: اگر چه هنوز زود است در خصوص عملکرد دولت موقت افغانستان سخن گفته شود، اما شرایط کنونی چنانچه ادامه یابد وضعیعت سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی در افغانستان متحول خواهد شد. وی گفت: همین قدر که جنک و خونریزی درافغانستان به پایان رسیده است جای امیدواری بسیار است و مردم را هر چند در فقر و سختی به سرمی برند برای زندگی بهتر به شور و شوق آورده است. این روزنامه نگار که از تعطیلی پنج ساله نشریه خود بسیار متاسف بود اضافه کرد : دولت و مردم افغانستان خود را برای برگزاری انتخابات آزاد در این کشور آماده می کنند و چنین تحولی در دو دهه گذشته برای هر فرد آزاد اندیش و وطن پرست آرزو بوده است. "استاد نبی الله رحیمی " نیز از 10 روز شکنجه و زندان در دوره طالبان به خاطر برقراری کلاس درس برای کودکان درمنزل خود سخن گفت و افزود: ازترس طالبان ریش بلند گذاشته بودم و زندگی خانواده ام در سختی و مرارت می گذشت.
وی اضافه کرد: در ماههای اخیر برای آموزش کودکان افغان کلاس تشکیل داده است و هر روز با امیدواری بیشتری برای کارو تلاش و انجام وظیفه تعلیم و تربیت خانه را ترک می کند. * 811 *
۰ نفر