۳۰ آذر ۱۳۸۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5619133
T T
۰ نفر
# پاریس، ایرنا: 30 آذر 1380 برابر با 21 دسامبر 2001 وزارت خارجه فرانسه در بیانیه ای اعلام کرد : این کشور از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اعزام نیروهای چند ملیتی "حافظ امنیت" به افغانستان استقبال می کند. به گزارش منابع خبری فرانسه در این بیانیه که روز جمعه در پاریس منتشر شده ، آمده است: نیروهای نظامی فرانسوی نیز در قالب نیروهای چند ملیتی در افغانستان حضور خواهند داشت. این بیانیه می افزاید : نیروهای سازمان ملل حفاظت از مکان های دولتــی و نظارت بر انتقال قدرت در افغانستان را برعهده می گیرند. اگرچه اعزام نیروهای چندملیتی "حافظ امنیت" به افغانستان ازسوی سازمان ملل صورت می گیرد،اما حضور آنان در افغانستان به عنوان "نیروهای حافظ صلح" این سازمان محسوب نمی شود. این نیروهای چند ملیتی براساس قطعنامه 1386 شورای امنیت به افغانستان اعزام می شوند و ماموریت آنان به مدت شش ماه خواهد بود. قطعنامه یادشده که از سوی فرانسه و انگلیس به شورای امنیت سـازمان ملل پیشنهاد شده بود، روز گذشته با موافقت 15 عضو شورای امنیت به تصویب رسید.
براساس این قطعنامه سه تا پنج هزار نیروی چندملیتی تحت فرماندهی انگلیس به منظور تامین امنیت و تضمین انتقال قدرت در افغانستان به این کشور اعزام می شوند. * *815
۰ نفر