۱۳ آذر ۱۳۸۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5617258
T T
۰ نفر
# برلین، ایرنا: 13 آذر 1380 برابر با چهارم دسامبر 2001 " جیمز دابین "، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان، گفت : در طول اجلاس بن، دو بار با "حامد کرزی " ملاقات کرده ام و فکـر می کنم که وی برای نخست وزیری افغانستان مورد تایید همسایگان این کشور نیز قرار گیرد0 دابین، که سه شنبه شب در یک کنفرانس مطبوعاتی با خـبرنگاران آمـریکایی شرکت کرده بود ، دلیل مشخصی مبنی برتایید همسایگان از کرزی ارایه نکرد0 " حامد کرزی "، رهبر پشتونهای جنوب افغانسـتان است که به عنوان رییس دولت موقت این کشـور توسط چهار گروه شرکت کننده در کنفـرانس سـازمان ملل متحد درباره افغانستان در بن، مورد تایید قرار گرفته است. دابین افزود: به این ترتیب، دولت موقت افغانستان در زمان مقرر کار خود را به طور رسمی شروع خواهد کرد0 نماینده ویژه آمریکا درباره اسامی وزیران پیشنهادی دولت موقت نیز گفت: از بین 150 نفر نامزد مطرح شده، 29 نفر انتخاب خواهند شد. وی، درباره فهرست جبهه متحد اظهار داشت : در فهرست قبلی این گـروه، از " یونس قانونی " و دکـتر " عبدا... "، ذکری به مـیان نیـامده بود، اما در فهرست نهایی ارایه شده توسط جبهه متحد، نام این دو، دیده می شود. * *815
۰ نفر