۸ آذر ۱۳۸۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5616687
T T
۰ نفر
# کیش، ایرنا: هشتم آذر 1380 برابر با 29 نوامبر 2001 دانشجویان نخستین دوره کارشناسی ارشد رشته فیزیک دریا ، از دانشگاه کیش فارغالتحصیل شدند. چهار دانشجوی این رشته پنجشنبه از رساله های خود با موضوعاتی چون جریان های رانش باد ، مدل جزر و مد و امواج نامنظم و تاثیرات آن و پیش بینی جزر و مد در خلیج فارس دفاع کردند. رشته فیزیک دریا که از رشته های بسیار تخصصی فیزیک به شمار می رود ، از جمله رشته هایی است که در دانشگاه بین المللی کیش تدریس می شود. در حال حاضر 25 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد فیزیک دریا در دانشگاه کیش مشغول به تحصیل هستند. همچنین حدود 280 دانشجو در رشته کارشناسی مدیریت بازرگانی ، حسابداری، مهندسی کامپیوتر و رشته کارشناسی ارشد فیزیک دریا ، در دانشگاه کیش مشغول به تحصیل هستند. * 818 *
۰ نفر