۱۵ آبان ۱۳۸۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5614111
T T
۰ نفر
# تهران، ایرنا: 15 آبان 1380 برابر با ششم نوامبر 2001 سفیر جمهوری عربی سوریه در تهران برهمکاری هر چه بیشتر کشورهای اسلامی برای مقابله با هجوم تبلیغاتی و انحصارخبری رسانه های گروهی غرب تاکید کرد.
"محمد ترکی صفر" که روز سه شنبه در حاشیه اجلاس کمیته پیگیری وزیران اطلاع رسانی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در تهران با "ایرنا" سخن می گفت، افزود: از آنجا که رسانه های غربی وقایع و مسایل را آنگونه که خود می خواهند جلوه می دهند، لذا دستیابی به یک سیستم خبری مستقل از سوی کشورهای اسلامی ضروری به نظر می رسد. وی، با اشاره به انحصارطلبی های رسانه های غربی و صهیونیستی در انتشار اخبار و وقایع اخیر در افغانستان، گفت : ایده تشکیل یک سیستم خبر رسانی مستقل میان کشورهای اسلامی مهمترین راه مقابله بااین انحصارطلبی های خبری است. سفیر سوریه در تهران افزود: در همین حال رسانه های گروهی صهیونیستی نیز از حوادث اخیر سوء استفاده می کنند و می خواهند به گونه ای وانمود کنند که تروریسم با اسلام مرتبط است. "ترکی صفر" تاکید کرد: برای مقابله با این حرکت رسانه های گروهی صهیونیستی و غربی، خبرگزاریهای کشورهای اسلامی باید در یک جبهه واحد قرار گیرند و هماهنک عمل نمایند. وی اضافه کرد: وسایل ارتباط جمعی کشورهای مسلمان بایستی با حفظ استقلال خود درانتقال اخبار و اطلاعات ، به اندیشه های شنونده و گوینده نیز احترام گذاشته و حقایق را آنطور که هست به مردم انتقال دهند. * 811 *
۰ نفر