۵ آبان ۱۳۸۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5612879
T T
۰ نفر
# تهران ، ایرنا: پنجم آبان 1380 برابر با 27 اکتبر 2001 ایران دیلی ............ * رفسنجانی از مقامات آمریکایی خواست که از ماجراجویی پرهیز کنند(خبر-ص1) * بزرگترین تظاهرات ضد آمریکایی در پاکستان (خبر-ص1) * صدراعظم اتریش : ایران به امنیت منطقه کمک می کند (خبر-ص1) * اتحادیه اروپا خواستار بهبود روابط با ایران شد (خبر-ص1) * سازمان ملل خواستار خروج نیروهای اسراییلی از سرزمینهای اشغالی شد (خبر-ص1) * انتقاد ائمه جمعه شهرهای مختلف از سیاستهای دوگانه آمریکا (خبر-ص2) * وزارت کشور توسعه احزاب سیاسی را قریب الوقوع خواند (خبر-ص2) 806
۰ نفر