۱ آبان ۱۳۸۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5612504
T T
۰ نفر
# تهران، ایرنا: یکم آبان 1380 برابر با 23 اکتبر 2001 انجمن حمایت از زنان و کودکان آواره (حامی ) با مشارکت جمعی از سازمان ـ های غیر دولتی ، همایش " کودک آواره افغان " را بعدازظهر سه شنبه برای بررسی ابعاد مختلف جنک افغانستان در فرهنگسرای دانشجو در تهران برگزار کرد. شرکت کنندگان در این همایش ، مراتب تاثر و همدردی خود را با همه کسانی که در رویدادهای افغانسـتان عزیزان خـود را از دست داده اند و همچـنین با میلیونها انسـانی که زندگی شان تحـت تاثیر این وقایع قرار گرفته ، ابراز داشتند. شرکت کنندگان در همایش ، اعتقاد راسخ داشتند که ، " برخورد نظامی در افغانستان جواب مناسب به تروریسم نیست. بلکه یگانه راه غلبه بر خشونتهای کور و تروریستی ، عزم جهانی و همکاری جمعی کشـورها زیر چتـر سازمان ملل متحد است." انجمن حمایت از زنان و کودکان آواره (حامی ) در راستای تحقق اهداف صلح طلبانه خود برای گسترش چتر حمایتی از زنان و کودکانی که در فرآیند هر جنک و گریزی مورد بیشترین بی مهریها و آسیبهای جسمی و روحی قرار می گیرند ، از همه مجامع منطـقه ای و بین المللی و سـازمانها و نهادهای مـدنی خواست برای ایجاد جهانی توام با صـلح و نظـم پایدار و پایان بخشیدن به هرگونه خشونت اقدام کنند. * *815
۰ نفر