۷ شهریور ۱۳۸۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5606210
T T
۰ نفر
تشریح کرد # تهران ، ایرنا: 7 شهریور 1380 برابر با 29 اوت 2001 مدیر کل مطبوعات داخلی گفت: " مهمترین تحول کیفی در حوزه مطبوعات پس از دوم خرداد 76 افزایش جهشی نقش و جایگاه مطبوعات در حوزه اطلاع رسانی بود ". "مهرنوش جعفری" روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگارگروه فرهنگی "ایرنا" افزود :" صدور مجوز 927 نشریه از خرداد 1376 تا کنون مبین یک حرکت مهم در جامعه مطبوعاتی در طول دوران معاصر است ". وی تصریح کرد:"افزایش اعتماد مردم به مطبوعات ، که نظر سنجی های مختلف آن را تایید کرده است ، به ویژه با توجه به خلاء های ناشی از کارکرد ناصحیح برخی وسایل ارتباط جمعی دیگر، موجب رشد و شکوفایی مطبوعات وارتقاء جایگاه آن در جامعه شد ". جعفری اضافه کرد: " شکل گیری عنصر رقابت در بین مطبوعات و به ویژه روزنامه ها از تحولات کیفی و مهمی بود که در برهه زمانی پس از دوم خرداد 76 در جامعه مطبوعاتی نمود واقعی پیدا کرد". وی ادامه داد:" نکته مهم دیگر تغییر گفتمان حاکم بر مطبوعات درسالهای اخیر است ، تغییر این گفتمان از "حمایت مطلق از عملکرد حوزه حکومت" به یک " نگاه انتقادی " تحولی است که شامل همه مطبوعات ، از گرایشهای مختلف شده است ". مدیرکل مطبوعات داخلی گفت: "با وجود تحولات مهم کمی و کیفی که در حوزه مطبوعات رخ داده ، اما هنوز شمارگان مطبوعات کشور از نصاب جهانی پایین تر است ". " درحال حاضر برای هر 1000 نفر درایران 53 نسخه نشریه منتشر می شود ، درحالیکه این رقم باید حداقل به 100 نسخه برای هر 1000 نفر برسد". جعفری در عین حال رشد شمارگان مطبوعات کشور نسبت به دوره قبل از دوم خرداد 76 رااز شاخصهای اصلی توسعه مطبوعات در سالهای اخیر دانسته و اظهار داشت: " به رغم حوادث تلخی که برای مطبوعات در سال 79 اتفاق افتاد ، این روند رو به رشد بوده است ". به گفته وی شمارگان اسمی مطبوعات در سال 75 ، یک میلیون و 730 هزار، در سال 76 ، دو میلیون و 150 هزار ، سال 77 ، دو میلیون و 670 هزار ، سال 78 ، سه میلیون و 200 هزار ، سال 79 ، سه میلیون و 500 هزار است که این تعداد شمارگان اسمی در سال 80 به سه میلیون و 450 هزار نسخه رسیده است. " همچنین شمارگان اسمی روزنامه ها در سال 75 ، یک میلیون و 440 هزار، سال 76 ، یک میلیون و 835 هزار ، سال 77 ، دو میلیون و 440 هزار ، سال 78 دو میلیون و 915 هزار ، سال 79 ، سه میلیون و 198 هزار و سال 80 ، سه میلیون و 131 هزار نسخه می باشد ". مدیرکل مطبوعات داخلی گفت: " متوسط شمارگان اسمی مطبوعات در چهار سال گذشته معادل دو میلیون و 994 هزار نسخه در روز و متوسط شمارگان اسمی مطبوعات در سالهای 1368 تا 1376 معادل یک میلیون و 256 هزار نسخه در روز بوده است". وی تعداد متقاضیان مجوز نشریه را حدود 2200 مورد ذکر کرد و ابراز امیدواری نمود با تدوین آیین نامه داخلی هیات نظات بر مطبوعات روند صدور مجوزها فعال شود. مهرنوش جعفری در خصوص کمکهای اعطایی به نشریات گفت: " ازسال 76 تاسال 80 جمعا معادل 102 میلیون دلار ارز شناور برای تامین کاغذ و فیلم و زینک مطبوعات اختصاص یافته است ". به گفته وی متوسط نرخ حمایت دولت از هر نسخه نشریه تولید شده در این مدت معادل دو سنت بوده در حالی که از سال 68 تا76 ارز اختصاص یافته به مطبوعات حدود 255 میلیون دلار یعنی هشت سنت برای هرنسخه نشریه منتشره بوده است. " همچنین در سه سال اخیر 120 هزارتن کاغذ تولید داخلی توسط مطبوعات خریداری شده است که 40 هزار تن آن به صورت یارانه ای میان نشریات و روزنامه ها توزیع شده و تا پایان امسال پیش بینی می شود رقم خرید کاغذ داخلی روزنامه ، به 150 هزار تن خواهد رسید ". جعفری افزود:" از سال 76 تا پایان چهار ماهه اول 80 معادل 80 میلیارد ریال آگهی دولتی میان روزنامه ها و نشریات توزیع شده است ". وی ادامه داد:" طی چهار سال اخیر برای 650 خبرنگار مرد و 203 خبرنگار زن کارت خبرنگاری معتبر صادر شده است ". مدیرکل مطبوعات داخلی گفت:"طی چهارسال گذشته 53 نشریه توسط قوه قضاییه و 12 نشریه نیز توسط هیات نظارت بر مطبوعات توقیف شده است ". جعفری افزود: " پس از رسیدگی های اولیه هفت نشریه از این 65 مورد،امکان انتشار مجدد یافته اند". وی تعداد روزنامه های تعطیل شده را 27 مورد دانسته و گفت:" ازاین تعداد چهار روزنامه امکان انتشار مجدد یافته اند که ازاین میان روزنامه های ملت و همبستگی منتشر می شوند ". مهرنوش جعفری نظارت بر مطبوعات را از دیگر محورهای مهم و جدی فعالیت وزارت فرهنک و ارشاد اسلامی دانسته و گفت: " از مهرماه سال 76 تا اسفند سال 79 ، 564 مورد تذکر و توصیه درباره رعایت آیین نامه ها و بخشنامه ها ، 468 مورد تذکر و توصیه درباره تخلف شکلی از قانون، 632 مورد تذکر و توصیه درباره تخلفات فرهنگی، اجتماعی و 177 مورد تذکر در مورد تخلفات سیاسی داده شده است ". مدیرکل مطبوعات داخلی با اشاره به تاسیس 23 خانه مطبوعات در استانهای کشور، توجه به نهادهای صنفی و مدنی مطبوعاتی را از محورهای سیاست وزارت فرهنک و ارشاد اسلامی دانسته و تاکید کرد: " با رشد و تقویت نهادهای مدنی حوزه مطبوعات می توان به کاهش تصدی گری دولت درحوزه نظارت وحمایت ازمطبوعات امیدوار بود ". * 803 *
۰ نفر