۳۱ خرداد ۱۳۸۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5598876
T T
۰ نفر
# تهران ، ایرنا 31 خرداد 1380 برابر با 21 ژوئن 2001 استاندار تهران اعلام کرد: استان تهران در سال جاری با 50 میلیون مترمکعب کسری آب مواجه است که باید صرفه جویی شود. " محمد رضا ایت الهی " روز پنجشنبه پس از بازدید از مجموعه تولیدات شرکت سایپا با عنوان این مطلب گفت:این محدودیت باعث شده که همه برنامه ریزیهای استان تهران را با توجه به این مشکل ، تنظیم کنیم . وی گفت: به همین دلیل امسال جیره بندی آب در بعضی مناطق تهران و از جمله مسیر جاده کرج اجتناب ناپذیر شده است . استاندارتهران همچنین درمورد مشاهدات خود از مجموعه طرح هاو تولیدات سایپا گفت: برای اولین بار درکشور تلفیق کارماشین سازی و توسعه صنعتی خودرو در سایپا اتفاق افتاد که به نظر اینجانب توانایی جدیدی درصنعت خودرو کشور بوجود آمده است . * 803 *
۰ نفر