۳۰ خرداد ۱۳۸۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5598785
T T
۰ نفر
# تهران ، ایرنا 30 خرداد 1380 برابر با 20 ژوئن 2001 راهبردها و سیاستهای ستاد هماهنگی مقابله با فساد مالی و اقتصادی در چهارمین جلسه این ستاد ودر حضور سران قوای سه گانه قرائت و تصویب شد. پیشگیری از بروز و رشد فساد مالی و اقتصادی،برخورد قاطع و بدون تبعیض با عناصر مجرم ، خائن و آلوده ،تسهیل راهکارهای قانونی و تصویب قوانین لازم متناسب با شرایط و مقتضیات زمان و تقویت امر نظارت و بازرسی در کشور از جمله راهبردهای تعیین شده در ستاد بود. دراین جلسه همچنین با تاکید بروظایف ذاتی دستگاههای نظارتی و حسابرسی ، مقرر گردید که کمیته هایی برای پشتیبانی و تسریع انجام وظایف ذاتی و پیشنهادات فرابخشی به ستاد، در هر یک از سه قوه تشکیل شود. در بخش دیگری از این جلسه ، اولویتهای کاری ستاد مورد بحث و بررسی قرار گرفت و رسیدگی به امر قاچاق و کشف و برخورد با باندهای بزرک مورد تاکید قرار گرفت . شفاف سازی و نظارت جدی بر گردش بودجه و اعتبارات کشور نیز در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت .
۰ نفر