۱۹ خرداد ۱۳۸۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5597500
T T
۰ نفر
# تهران ، ایرنا: 19 خرداد 1380 برابر با 9 ژوئن 2001 شورای نگهبان با انتشار اطلاعیه ای مهلت قانونی طرح شکایات درباره انتخابات میاندوره ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان را هفت روز اعلام کرد. در اطلاعیه روابط عمومی این نهاد نظارتی آمده است: " با تشکر از حضور فعال و شرکت گسترده و مسئولانه آحاد ملت در انتخابات هشتمین دوره ریاست جمهوری و میاندوره ای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری ، در تعدادی از استانها به استناد تبصره 1 ماده 68 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 102 قانون انتخابات مجلس خبرگان ، هفت روز از تاریخ اخذ رای در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری ، شکایات مستند خود را به ناظرین شورای نگهبان ( هیاتهای نظارت یادبیرخانه این شورا ) تسلیم کنند. * 817 * * 813 *
۰ نفر