۶ خرداد ۱۳۸۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5596005
T T
۰ نفر
# تهران ، ایرنا: ششم خرداد 1380 برابر با 27 می2001 وزیر کشور روز یکشنبه در چهارمین همایش ملی بهره وری ایران گفت : اصل شایسته سالاری باید به عنوان مبنای رسیدن به یک جامعه پویا ، رشید و بالنده مورد توجه قرار گیرد . سید "عبدالواحد موسوی لاری" با بیان گفتاری از حضرت علی (ع) مبنی بر اینکه رمز ناپایداری مدیریتها ، عدم تشخیص مسایل اساسی و اصلی و استفاده نکردن از شایسته سالاری در انجام مسوولیتهاست ، افزود : برای اصلاح امور جامعه ، مدیران باید هدف خود را خوب انتخاب کنند و راه رسیدن به هدف را تشخیص داده و کارهای اصلی را فدای کارهای فرعی نکنند. وی گفت : امروزه متاسفانه در سطوح و عناوین مختلف ، فروعات جای اصول را می گیرند و به جای اینکه به ریشه ها و علل و عوامل اساسی پرداخته شود مسایل فرعی در جامعه بزرک می شوند و گاهی مسایل فرعی به صورت سدی فراروی مدیریت جامعه قرار می گیرد و راه رسیدن به هدف را ناهموار می کند . وزیر کشور ایران در ادامه سخنان خود به تشریح برخی عملکردها و وظایف وزارت کشور پرداخت و گفت : اعمال مسوولیتهای حاکمیتی دولت در مناطق مختلف از مجاری مختلف وزارت کشور عبور می کند . وی با بیان اینکه تاکید دولت بر توسعه موزون و متوازن بود ، اما روی توسعه سیاسی بعنوان هموار کردن راه توسعه تاکید بیشتری داشته است ، افزود اگر مردم حضور و مشارکت نداشته باشند ، هرگز در جهت پاسخگویی و شکوفایی گامی برداشته نمی شود. موسوی لاری گفت : برداشت ما در وزارت کشور این است که راه اصلی توسعه سیاسی به عنوان مبنای سایر ابعاد توسعه به دوش نمایندگان حاکمیت یعنی بخشهای مختلف وابسته به وزارت کشور است . وی اضافه کرد : فکر می کنم اگر وزارت کشور سمت و سوی اصلی خود را تامین امنیت و توسعه مشارکت مردم بداند ، این راه صحیح و درستی است و از این رهگذر است که می توانیم به فردای بهتر که سایر ابعاد توسعه هم تحقق یابد ، امیدوار بود . موسوی لاری تشکیل شوراهای اسلامی و توسعه احزاب و تشکیلات سیاسی و صنفی را از جلوه های توسعه سیاسی و مشارکت مردمی دانست . * 812 *
۰ نفر