۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5595357
T T
۰ نفر
# نیویورک ، ایرنا: 31 اردیبهشت 1380 برابر با 21 می2001 "باقر اسدی " رییس گروه 77 در ارزیابی اجلاس سازمان ملل درباره کشورهای کمتر توسعه یافته در بروکسل تاکید کرد، کشورهای کمتر توسعه یافته نیاز به توصیه دیگران برای این که " چه باید برای خودشان انجام دهند " ندارند. وی اضافه کرد که برای این قبیل کشورها ، اجرای سریع تصمیمات اتخاذ شده در سطح بین المللی برای بهبود وضعیت آنان اهمیت دارد. اسدی که سفیر اقتصادی ایران در سازمان ملل نیز می باشد ، روز یکشنبه ارزیابی کلی گروه کشورهای در حال توسعه را از نتایج نهایی سومین کنفرانس سازمان ملل درباره کشورهای کمتر توسعه یافته تشریح کرد. رییس گروه 77 که در مراسم اختتامیه اجلاس کشورهای کمتر توسعه یافته سخنرانی می کرد، گفت: اسناد مورد تصویب در اجلاس مشتمل بر یک بیانیه سیاسی و برنامه عملی ، اسناد ارزشمندی به حساب می آیند. وی تاکید کرد، توافق های حاصله در اجلاس ، فاصله زیادی از نیازهای واقعی وضعیت فقیرترین کشورهای جهان ( 49 کشور دربین 133 کشور در حال توسعه ) و نیز با انتظارات آنها دارد. اسدی نتیجه نهایی اجلاس " بروکسل " را به عنوان آغاز یک فرآیند طولانی قلمداد کرد که دستاورد بیشتر آن می بایستی در آینده به دست آید. رییس گروه 77 گفت : جدا از اینکه حاصل اجلاس سازمان ملل چگونه بایستی ارزیابی و قضاوت شود ، تردیدی در این نیست که نتیجه به دست آمده بیانگر واقعیت تلخ روابط کنونی در جهان است که عمده ترین آن افزایش هر چه بیشتر شکاف های موجود است. رییس گروه 77 اظهار داشت : اینک که جامعه بین المللی، بیانیه سیاسی و برنامه ریزی عملی را به تصویب رسانده است ، تلاش لازم در کلیه سطوح ملی منطقه ای و جهانی می بایستی معطوف به اجرا و پیگیری عملی و صادقانه سیاست ها و اقدامات مصوب باشد. وی در همین زمینه بر اهمیت عنصر " اراده سیاسی" از جانب تمام نهادها و شخصیت های ذیربط تاکید کرد. سومین کنفرانس سازمان ملل درباره کشورهای کمتر توسعه یافته که از روز دوشنبه گذشته با سخنان " کوفی عنان " دبیر کل سازمان ملل در بروکسل آغاز شده بود ، بعد از ظهر یکشنبه با تصویب یک بیانیه سیاسی و یک برنامه عملی به کار خود خاتمه داد. سوئد که ریاست ادواری اتحادیه اروپارا در شش ماهه اول سال جاری میلادی به عهده دارد ، ریاست اجلاس بروکسل را در اختیار داشت. * 817 * * 818 *
۰ نفر