۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5595008
T T
۰ نفر
# بیروت ، ایرنا: 28 اردیبهشت 1380 برابر 18 می2001 نظامیان صهیونیست مستقر در مرز فلسطین با لبنان ، عصر جمعه گروهی از دانشجویان لبنانی را در پشت سیمهای خاردار به گلوله بستند. به گزارش خبرنگار ایرنا ، این حادثه زمانی روی داد که دانشجویان برای گردش علمی سرگرم بازدید از " گذرگاه فاطمه " در مرز کشورشان با فلسطین اشغالی بودند و با خواندن سرودهای ملی ، ابراز احساسات می کردند. بر پایه این گزارش ، با آتش نظامیان صهیونیست دو تن از دانشجویان زخمی شدند که حال یکی از آنها وخیم گزارش شده است. در پی فرار نظامیان صهیونیست از جنوب لبنان ، گذرگاه فاطمه که در دوره اشغال این منطقه را به فلسطین اشغالی ربط می داد ، به جایگاهی برای تجمع مردم و دادن شعارهای ضد صهیوینستی تبدیل شده است. در یک سال گذشته نظامیان صهیونیست مستقر در پشت سیم خاردار بارها کسانی را که در داخل مرز لبنان تجمع کرده اند ، هدف گرفته اند. دراین مدت یک جوان لبنانی به ضرب گلوله اشغالگران به شهادت رسیده است و دهها تن دیگر زخمی شده اند.
۰ نفر