۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5594931
T T
۰ نفر
# سارایوو، ایرنا: 27 اردیبهشت 1380 برابر با 17 می2001 حزب اقدام دمکراتیک بوسنی، خواستاراقدام مناسب وکارآمد جامعه بین الملل در تامین امنیت آوارگان و مهاجران جنک شد. " شیفیک جعفروویچ "، سخنگوی حزب اقدام دمکراتیک روز پنجشنبه گفت : هدف از حمله صربهای افراطی به مراسم ساخت مسجد بانیالوکا و تربینیه ، جلوگیری از بازگشت مهاجران و آوارگان مسلمان به خانه هایشان بوده است. به گفته وی ، مهاجران و آوارگان جنک 1995 بوسنی ، برای بازگشت به خانه ـ هایشان در جمهوری صربسکا ، اکنون از امنیت جانی کافی برخوردار نیستند. وی گفت : واکنش جامعه بین الملل نسبت به حمله فاشیستی صربها ، مناسب و کافی نبوده است. وی اضافه کرد : این مساله نباید فقط با استعفای رییس پلیس بانیالوکا تمام شده تلقی شود. جعفروویچ ، با انتقاد از دولت فدراسیون بوسنی اظهار داشت : عدم حمایت فدراسـیون از دفتـر کمک به بازگشت مهـاجران در جمهوری صربسـکا موجب کاهش چشمگیر بازگشت آوارگان مسلمان شده است. * /*815 806
۰ نفر