۲۹ اسفند ۱۳۸۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5587942
T T
۰ نفر
# رم ، ایرنا: 29 اسفند 1381 برابر با 20 مارس 2003 گروهی از مخالفان جنک واشنگتن علیه بغداد، با شعار "خون برای بنزین" مقابل ساختمان سفارت آمریکا در شهر رم پایتخت ایتالیا تجمع اعتراض آمیز برپا کردند. صلحطلبان در این تجمع که از اولین ساعت بامداد پنجشنبه امروز آغاز شد، با برافراشتن پرچم های صلح از آمریکا خواستند برای دستیابی به بنزین بیشتر و ارزانتر، خون مردم بی گناه را نریزد. در آغاز این تحصن نیز اعلام شد: همچنان به تجمع اعتراض آمیز خود مقابل سفارت آمریکا ادامه می دهیم تا بتوانیم اهداف واقعی کاخ سفید از آغاز جنک نفت و تسلط بر عراق را برای مردم جهان روشن کنیم. با وجود مخالفت های جهانی و شورای امنیت سازمان ملل، جنک آمریکا علیه عراق بامداد امروز با شلیک گسترده موشک و بمباران این کشور آغاز شد. 191
۰ نفر