۱۹ اسفند ۱۳۸۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5586516
T T
۰ نفر
# کابل، ایرنا: 19 اسفند 1381 برابر با دهم مارس 2003 اولین همایش سراسری سفیران افغانستان در سراسر جهان، روز دوشنبه در محل وزارت امور خارجه این کشور در کابل افتتاح شـــد. به گزارش ایرنا، "حامد کــرزای" رییس دولت انتقالی افغانستان در سخنان افتتاحیه این همایش، گفت: فصل جدیدی در حیات سیاسی افغانستان گشوده شده و سیاست خارجــی این کشور متکی بــه حفظ استقلال، پیمودن روند ترقی، سعادت و ادامه روابط نیک با کشورهای جهان بر اساس تامین منافع ملی مردم افغانستان است. وی با اشاره به اینکه بهبود وضع زندگی مردم افغانستان یکی از بااهمیت- ترین موضوعات کشور است، افزود:مردم و دولت های سراسرجهان برای بهبود وضعیت زندگی شان تلاش می کنند و افغانستان نیز نمی تواند از این قاعده مستثنی باشد، زیرا مردم این کشور حق یک زندگی مستقل، آرام و مرفه را دارند. رییس دولت انتقالی افغانستان افزود: وظیفه ما به عنوان دولتمردان کشور این است که آرزوهای مردم افغانستان یعنی استقلال، زندگی مرفه در سـایه دین و همچنین حق تعیین سرنوشت را برآورده سازیم. کرزای در ادامه گفت :ما برای برآورده ساختن خواسته های مـردم خود دارای مشکلاتی هستیم که این مشکلات در عرصه اقتصادی، امنیت ملی و مواد مخدر است. وی گفت:افغانستان به خاطر پایبندی به دین و حفظ منافع ملی خود و برای به وجود آوردن یک فضای سالم اقتصادی - چه دنیا با آن همکاری کند یا نکند- علیه مواد مخدر مبارزه می کند، زیرا تولید مواد مخدر خطر جدی برای اقتصـاد فرزندان و امنیت داخلی افغانستان است. وی خطاب به سفیران افغانستان در سراسر جهان خاطرنشان کرد: ما برای حفظ حیات ملی و عزت مردم خود نباید مبارزه علیه تروریسم را در داخل و خارج از افغانستان فراموش کنیم، زیرا این مساله برای کشور مـا حیاتی خواهد بـود و در راس سیاست خارجی دولت افغانستان قرار دارد. رییس دولت انتقالی افغانستان با ابراز این مطلب که بازسازی یکــــی از اولویت های دولت این کشور است، گفت: جنک همه چیز را در افغانستان نابود کرده است و برای اینکه کشور دوباره آباد شود و بر روی پای خود بایستـــد، تمام نهادهای اجتماعی، سیاسی و فیزیکی کشور باید بازسازی شوند. وی افزود:باید توجه تمام کشورها را به این موضوع جلب کنیم که افغانستان گدا نیست، بلکــه کشوری است که قبل از اشغال آن توسط ارتش سرخ شوروی سابق علاوه بر خودکفایی در تولید محصولات غذایی و کشاورزی، مازاد آن را نیز به دیگر کشورها صادر می کرد. کرزای همچنین بابیان اینکه سفیران ایـن کشور باید در رفتار و کردار خود سمبل فرهنک غنی این کشور و نیکی های آن باشند، افزود: جنک چهره ای زشــت از افغانستان در نزد دنیا ترسیم کرد، اما این ذهنیت باید عوض و چهــره واقعی افغانستان نشان داده شود. کرزای همچنین تاکید کرد: سفرا و نمایندگان افغانستان بایـد در خارج از این کشور نماینده مردم افغانستان باشند و نه نماینده قوم و گروه خاص. همایش سفیران افغانستان در کابل به مدت چهار روز ادامه می یابد. 1447
۰ نفر