۸ اسفند ۱۳۸۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5584791
T T
۰ نفر
# نوشهر، ایرنا: هشتم اسفند 1381 برابر با 27 فوریه 2003 رییس مرکز تحقیقات مرکبات ایران گفت: ایران با تولید سالیانه 645 هزار تن لیموی شیرازی (لایم ) نخستین تولیدکننده این میوه در آسیا و چهارمین تولیدکننده این محصول در جهان است. "یونس ابراهیمی" روز پنجشنبه در گفت وگو با "ایرنا" افزود: کیفیت تولید لیموی شیرازی به دلیل رعایت استانداردهای کاشت ، داشت وبرداشت این میوه، درحدی است که ایران می تواند برای کارتلهای تولیدکننده این محصول در جهان رقیب مهمی محسوب شود. وی تصریح کرد: براساس آمار، امسال ایران با برداشت حدود سه میلیون و 700 هزارتن انواع مرکبات از 200 هزار و یکصد و پنج هکتار باغهای بارور سه منطقه شمالی، مرکزی و جنوبی کشور به عنوان هفتمین تولیدکننده همچنان مقام خود را در میان 113 کشور تولیدکننده این محصول حفظ کرده است. به گفته ابراهیمی، ایران اکنون با تولید 560 هزارتن انواع نارنگی مرغوب از سطح 48 هزارهکتار اراضی باغی، دومین تولیدکننده در آسیا و پنجمین تولیدکننده این میوه ارزشمند در جهان است. رییس مرکز تحقیقات مرکبات ایران افزود: با این وجود ایران از نظر شناسایی کشورهای علاقه مند به مرکبات ، بازاریابی، میزان صدورو بسته بندی استاندارد از دیگر کشورهای تولیدکننده این محصول عقب مانده است. مرکز تحقیقات مرکبات کشور در شهرستان رامسر در غرب مازندران مستقر است. 1461
۰ نفر