۸ اسفند ۱۳۸۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5584752
T T
۰ نفر
# لندن،ایرنا: هشتم اسفند 1381 برابر با 27 فوریه 2003 پارلمان انگلیس در نشست تاریخی چهارشنبه شب خود، شاهـــد بزرگترین شورش نمایندگان حزب حاکم این کشور علیه سیاستهای حزبشان بود. در قاموس نظام پارلمانی بریتانیا، مخالفت نمایندگان حــزب حاکم در مجلس عوام با سیاستهای دولتی که از میان آنان تشکیل شده است، "شورش" تلقی می شود زیرا به معنای شکاف در وحدت و یکپارچگی حــزبی و ضعف و خلل در رقابت دولت با احزاب رقیب است. نشست هفت ساعته مجلس عوام انگلیس که از ساعت 12 ظهر آغاز و تا ساعت 19 ادامه یافت، به منظور رای گیری از نمایندگان برای ابراز نظرشان پیرامون سیاستهای دولت کارگری برپا شده بود. در پی بحثهای فشرده این مجلس و در انتهای نشست، ابتدا درباره اصلاحیه پیشنهادی دولت در مورد بحران عراق رای گیری شد. تاکید این اصلاحیه دریافت دیدگاه نمایندگان درباره ضرورت جنک با عراق بود که در رای گیری مشخص شد که برای 199 تن از نمایندگان حاضر هنوز ضرورت جنک با عراق برای آنها اثبات نشده است. بزرگترین شورش حزبی ................... این تعداد نماینده که از آنها باید به عنوان مخالفان جنک با عراق یادکرد در واقع با رای منفی خود بزرگترین مخالفت مجلس عوام با یک سیاست مشخص "تونی بلر" را در طول نخست وزیری اش از سال 1997 خلق کردند. نکته پراهمیت دراین رقم بالای مخالفان، وجود رای منفی 122تن از نمایندگان حزب کارگر به رهبری بلر بود. حزب کارگر در مجموع 412 کرسی از 659 کرسی مجلس عوام را در اختیار دارد.
اگر آرای مثبت 140 نماینده حزب کارگر به الحاقیه دولت به دلیل حضورشان در پستهای دولتی و ضرورت دفاع آنهااز سیاستهای دولت حذف شود، در واقع فقط 150 تن از نمایندگان حزب کارگر در مجلس عوام اعلام کرده اند که ضرورت جنک با عراق برای آنها اثبات شده است. این گزینه خوش بینانه برای بلر در صورتی صدق خواهد بود که اثبات شود تمامی 412 نماینده حزب کارگر هنگام رای گیری در محل حضور داشتند. بر اساس شمارش آرای صورت گرفته، 592 تن از نمایندگان هنگام رای گیری در جلسه حضور داشتند و 67 تن از مجموع 659 نماینده هنگام رای گیری حاضر نبودند که ممکن است تعدادی از آنها از اعضای حزب کارگر بوده باشند. پیروزی با اتکا بر آرای حزب رقیب ................................. رای گیری عصر چهارشنبه مجلس عوام همچنین این نکته را برای تونی بلر ثابت کرد که وی تنها با پشتیبانی قاطع نمایندگان حزب محافظه کار توانست در مقابل مخالفان جنک 393 رای به دست آورد. حزب محافظه کار که به لحاظ ماهیتی متحد سیاستهای دست راستی دولت آمریکا محسوب می شود دارای 166 نماینده در مجلس عوام است که از این تعداد فقط تعداد اندکی تاکنون دیدگاه مخالف جنک با عراق از خود بروز داده اند. بسیاری از کارشناسان سیاسی بویژه رهبران گروههای ضدجنک در انگلیس اصرار رهبر حزب کارگر بر سیاستهای جنک طلبانه اش در همراهی با "جورج بوش" رییس جمهوری آمریکا را به پشتوانه حمایت حزب محافظه کار، نقطه ننگی در کارنامه نخست وزیری اش قلمداد می کنند. تاکنون جزییات ترکیب رای دهندگان مخالف به الحاقیه پیشنهادی دولت در باره بحران عراق مشخص نشده است، ولی آنچه مسلم است تمامی نمایندگان حاضر حزب لیبرال دمکرات به عنوان سومین حزب عمده انگلیس نیز در رای گیری عصر چهارشنبه به این الحاقیه رای منفی داده اند. حزب لیبرال دمکرات 53 کرسی در مجلس عوام دارد و به گفته رهبر این حزب حدود 50 تن از نمایندگان در جلسه روز چهارشنبه این مجلس حضور داشتند. همراهی نمایندگان با افکار عمومی .................................. مقایسه آرای منفی نمایندگان مجلس عوام انگلیس همچنین نشانگر آن است که میزان مخالفت با جنک در میان نمایندگان این مجلس نیز همانند افکار عمومی این کشور بطرز چشمگیری طی چهار ماه گذشته افزایش یافته است. در رای گیری قبلی که در ماه نوامبر سال گذشته میلادی درباره بحران عراق در مجلس عوام انگلیس صورت گرفته بود، فقط 85 تن از نمایندگان با رای منفی خود به سیاستهای دولت در این زمینه حمله کردند. در آن رای گیری فقط 32 تن از مخالفان را نمایندگان حزب کارگر در مجلس عوام تشکیل می دادند. بر اساس تازه ترین نظرسنجی صورت گرفته در انگلیس 80 درصد از مردم مخالف اقدام نظامی علیه عراق بدون حمایت سازمان ملل هستند. این نظرسنجی که نتایج آن حدود دو هفته پیش منتشر شد نشان داده است که 43 درصد از طرفداران حزب حاکم کارگر به رهبری تونی بلر و 41 درصد از حزب رقیب محافظه کار با اقدام نظامی علیه عراق بدون صدور قطعنامه دوم از سوی شورای امنیت سازمان ملل مخالف هستند. این میزان مخالفت با اقدام نظامی علیه عراق در انگلیس از ماه مارس سال گذشته تاکنون بی سابقه بود. ادامه دارد... 195 / 193
۰ نفر