۲۸ بهمن ۱۳۸۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5583414
T T
۰ نفر
# مادرید ، ایرنا: 28 بهمن 1381 برابر با 17 فوریه 2003 سخنگوی حزب حاکم در کمیسیون سیاست خارجی اسپانیا تحولات سیاسی در ایران را یک "پدیده بسیار جالب" خواند و گفت : ما با علاقه و احترام فراوان روند تحولات را در ایران دنبال کرده ایم. من همیشه بر قابل جمع بودن دموکراسی و اسلام تاکید کرده ام و معتقدم که دموکراسی باید با واقعیتها ، ویژگیها و خصوصیات هر کشور و تمدن و مذهب آن انطباق پیدا کند . وی تصریح کرد که ازنظر او اسلام تنها یک دین نیست بلکه حامل یک تمدن نیز هست. وی گفت : کشورهایی در جهان اسلام وجود دارند که چند قومی، چند نژادی یا چند مذهبی هستند و این واقعیتها باید دردموکراسی بازتاب خود را پیدا کند.
یک تحول دموکراتیک باید آهنک خود را داشته باشد ونمی توان آن را تشدید کرد زیرا تغییرات شدید سیاسی می تواند تنشهایی را در جامعه به دنبال داشته باشد و روند دموکراتیزه کردن جامعه را مختل سازد. خبرنگار ایرنا از آریستگی خواست تا نظر خود را در مورد احتمال گسترش جنک و حمله آمریکا به سایر کشورها بیان کند. وی پاسخ داد : آنچه که می توانم بگویم این است که چنین اتفاقی نخواهد افتاد. من به عنوان کسی که آمریکا را به خوبی می شناسد، فکر می کنم که جنک به سایر کشورهای منطقه کشانده نخواهد شد. وی افزود : ما هرگز به قابل جمع نبودن روابط خوب با آمریکا، بخش مهمی از دنیای غرب و اسرائیل از یک سو و داشتن روابط خوب با ایران از سوی دیگر معتقد نبوده ایم. ما طرفدار غربی هستیم که قادر به درک شرق و اسلام باشد و از اسلام در برابر سیمای بدی که جاهلان به آن نسبت داده اند دفاع کند و شما همیشه مرا در این مسیر فعال خواهید دید. آریستگی تاکید کرد که او مخالف اسلام ستیزی است و همواره در پارلمان و در برنامه های رادیو و تلویزیونی اسپانیا با نسبت دادن تروریسم به اسلام مخالفت کرده است زیرا اسلام دین بزرگی است که در قرن هفتم میلادی یک انقلاب بزرک اجتماعی و سیاسی را بوجود آورد و چنین دینی هرگز نمی تواند، تغذیه کننده ترور باشد، بلکه ترور از ترور و یک پیام دستکاری شده تغذیه می شود. وی گفت: ما خواستار آن هستیم که مسلمانان جهان موضع کنونی اسپانیا را به معنای دنباله روی از آمریکا ندانند زیرا ما آنچه را که بتوانیم انجام می دهیم و در حال تفاوت قائل شدن میان کشورهای منطقه و کمک کردن به تحکیم امنیت ، صلح و ثبات در منطقه خاورمیانه هستیم . سخنگوی حزب حاکم مردمی در کمیسیون سیاست خارجی پارلمان اسپانیا اظهار عقیده کرد که کویت، اردن ، ایران ، سوریه و عربستان سعودی اولین قربانیان بالقوه ناشی از موجودیت رژیمی مانند صدام حسین هستند و در این ارتباط ، اسپانیا از یک موضع مسئولانه که بیانگر تعهد این کشور نسبت به کشورهای خاورمیانه است ، پیروی می کند. وی در بخشی دیگر از این مصاحبه گفت: من تصور می کنم که پس از خلع سلاح عراق به احتمال زیاد روند صلح بار دیگر به جریان خواهد افتاد و حکومت فلسطین در کمترین زمان ممکن تاسیس خواهد شد. آریستگی تاکید کرد که ازنظر او عراق امروز در عمل تقسیم شده است و خلع سلاح این کشور می تواند بار دیگر یکپارچگی و تمامیت ارضی را به این کشور بازگرداند. وی افزود : بیشتر مردم عراق ، شیعه هستند اما هیچ نماینده ای در روند تصمیم گیریها ندارند و طبیعی است که شیعیان عراق بعدا باید با سخاوتمندی عمل کنند و همه قدرت را که به لحاظ ترکیب جمعیتی متوجه آنهاست در انحصار خود نگیرند و از یک الگوی منطقی پیروی کنند. به عقیده این صاحبنظر مسائل سیاسی و بین المللی ، خلع سلاح عراق نقشه جغرافیایی را تغییر نخواهد داد بلکه منافعی را در زمینه جغرافیای سیاسی و جغرافیای استراتژیک ایجاد خواهد کرد. وی گفت که خلع سلاح رژیم صدام به مفهوم صلح و ثبات و تضمین امنیت برای ایران و سلطان نشینهای نفتی کوچک در منطقه خلیج فارس خواهد بود و این مساله، عنصر مثبت جغرافیای سیاسی است که اتفاق خواهد افتاد. خبرنگار ایرنا تاکید کرد که رژیم صدام طی سه دهه گذشته همواره برای صلح وثبات منطقه یک تهدید محسوب می شده است، اما چرا این زمان برای مقابله با او انتخاب شده است ؟ آریستگی گفت : صدام متقاعد شده است که باانجام یک حمله پیشگیرانه علیه هر کشوری در منطقه ، می تواند به پیشتاز جهان اسلام تبدیل شود و به رویای دیرین خود برای یکپارچه کردن پان عربیسم و پان اسلامیسم جامه عمل بپوشاند.
ازسوی دیگر امروز درشرایطی به سر می بریم که احتمال دسترسی گروههای تروریست به سلاحهای غیرمتعارف افزایش یافته است و رژیم صدام ممکن است به این مساله کمک کند و درمرحله سوم نیز رژیم عراق بازرسان سازمان ملل رااز عراق اخراج کرد و کار آنها را نیمه تمام گذاشت که این مساله هم شرایط را پیچیده تر و خطرناکتر کرد و در مجموع باید گفت که در این صحنه آکنده از بی ثباتی، رژیم عراق نمی تواند همچنان مسلح و خطرساز باقی بماند. ادامه دارد ... 192
۰ نفر