۳ بهمن ۱۳۸۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5580564
T T
۰ نفر
# واشنگتن ، ایرنا: سوم بهمن 1381 برابر با 23 ژانویه 2003 "دونالد رامسفیلد" وزیر دفاع آمریکا، گفت: کمکی که ایران می تواند بکند ، این است که به تلاشهای آمریکا برای سرنگونی صدام، لطمه ای نزند. وی در پاسخ به پرسش خبرنگار یک شبکه رادیویی مبنی بر اینکه آمریکا از ایران انتظار دارد که در رابطه با عراق چه نقشی ایفا کند؟ گفت: نخست باید توجه داشت که وقوع جنک با عراق قطعی و اجتناب ناپذیر نیست، اما در صورت وقوع جنک، آمریکا انتظار دارد که ایران در زمینه تلاش برای سرنگونی صدام، نقش منفی ایفا نکند. رامسفیلد تاکید کرد: بسیاری از کشورهای جهان از تلاش آمریکا برای سرنگونی رژیم عراق، حمایت خواهند کرد. وی درباره موضعگیری منفی برخی کشورهای اروپایی در قبال حمله به عراق گفت: اروپای امروز با اروپای گذشته متفاوت است که تنها کشورهایی نظیر فرانسه و آلمان نقش مهم و تعیین کننده داشتند. رامسفیلد با اشاره به افزایش تعداد اعضای ناتو گفت: با عضویت کشورهای اروپای شرقی در ناتو، مرکز ثقل اروپا بتدریج به سمت شرق این قاره در حرکت است. وی گفت: بسیاری از کشورهای اروپایی از آمریکا حمایت می کنند و اگر معدودی از کشورها مخالف حمله به عراقند، این حق طبیعی آنهاست که بر اساس موقعیت و شرایط ویژه خود، موضعگیری متفاوتی داشته باشند. 194
۰ نفر