۱۸ دی ۱۳۸۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5578815
T T
۰ نفر
# تهران، ایرنا: 18 دی 1381 برابر با 8 ژانویه 2003 رمضان زاده در پاسخ به سووالی مبنی براینکه " تبدیل گفت وگوهای اتحادیه اروپایی با ایران از انتقادی به سازنده و هم اکنون به آمرانه را چگونه می بیند ؟ ، گفت : گفت وگوهای ما با اتحادیه اروپایی بسیار سازنده، مثبت و دوطرفه است و نتایج آن تاکنون خوب بوده است. وی افزود: پیشرفت روال کار مورد رضایت دو طرف است ، و موضوعات تحت بررسی است ، بعد از پایان آن اطلاع رسانی خواهد شد. رمضان زاده در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری مبنی بر "انتقاد برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از عدم ارائه اطلاعات از سوی سازمان مدیریت و برنامه در مورد بودجه دستگاهها" ، گفت: بخشی از این مساله صحت دارد و بخش دیگر صحت ندارد و شاید نقل قول شما ناقص بوده است. وی اضافه کرد: لایحه بودجه به عنوان مصوبه هیات وزیران تلقی می شود و با توجه به تکلیف قانونی، مسوولیت مشترک وزیران است که هرآنچه که دولت تصویب می کند، از طرف تمام اعضای دولت در مجامع رسمی مورد حمایت قرار گیرد. وی گفت: با توجه به محدودیت منابع ، و کثرت هزینه های کشور، تمامی دستگاه ها نیازهایشان بیشتر از آن چیزی است که بدانها تخصیص داده شده است ، بنابراین هر دستگاهی که بخواهد امکاناتی را در زمینه بودجه در مجلس جابجا بکند ، خلاف مصوبه دولت عمل کرده است. وی در پاسخ به سوالی در مورد " کسری بودجه" ، گفت: بحث کسری بودجه یکی از مباحث عمومی همه کشورهایی است که بودجه سالانه دارند. کشور ما منابع محدود دارد که صرفا از طریق فروش نفت و جمع آوری مالیات و یا فروش شرکت های دولتی مهیا می شود. وی اضافه کرد: با توجه به محدویت های گفته شده چنانچه تغییری در هر یک از اینها پیش آید ممکن است، ما با کسری بودجه مواجه شویم. وی گفت: البته افتخار دولت این است که بودجه بندی طی دو سال اخیر به گونه ای شفاف بوده که از اول سال همه احتمالات قابل پیش بینی بوده است و ما از این اصل دفاع می کنیم. سخنگوی دولت افزود: دولت حداکثر تلاش خود را به کار می بنند که 100 درصد در آمدهایش محقق شود. سخنگوی دولت در پاسخ به این سووال که " آیا شما ، آقای گرانپایه را به عنوان عضو شورای اطلاع رسانی ریاست جمهوری منصوب کردید؟ "، گفت: آقای گرانپایه، درامر نظر سنجی متخصص بود ، به عنوان یکی از اعضا و کارشناسان شورای اطلاع رسانی دولت به این سمت منصوب شد و تا زمانی که در شورا حضور داشت ، نظرات تخصصی ایشان درمورد مسائل مربوط به نظر سنجی استفاده می شد.
وی در مورد "احتمال مذاکره غیر علنی با آمریکا" ، گفت : از طرف دولت ایران هیچ کس در حال مذاکره با دولت آمریکا نیست. سخنگوی دولت ، افزود: در مورد مذاکره توسط سایر اشخاص ،اطلاعی نداریم واعلام می کنیم که موضعگیری اشخاص دیگر هیچگونه ربطی به دولت ندارد ، زیرا طبق قانون فقط دولت اجازه دارد که به عنوان نماینده مردم با کشورهای دیگر مذاکره کند. رمضان زاده در مورد استعفای مهاجرانی ، گفت: در مورد استعفای ایشان هیچ خبری نشنیدم. وی در پاسخ به سووالی در مورد " ترمیم کابینه و تخصیص بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه به دستگاهها ودادگاه نظر سنجی"، گفت:درمورد ترمیم کابینه، شخص آقای خاتمی تصمیم می گیرد وتاکنون ایشان این تصمیم را نگرفته اند. سخنگوی دولت ، افزود: سازمان مدیریت و برنامه ریزی بر اساس نیاز کلی و با توجه به بخشهای حاکمیتی اقدام کرده است و این سازمان در مجموع در چارچوب سیاستهای کلی دولت است. رمضان زاده در مورد پرونده نظرسنجی گفت : موسسه مربوطه برای ما چند پروژه نظر سنجی انجام داده و از نظر ما به عنوان موسسه دولتی شناخته می شد. * 1476 ** 1417 *
۰ نفر