۱۹ آذر ۱۳۸۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5575234
T T
۰ نفر

بهای نفت در بورس لندن

۱۹ آذر ۱۳۸۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5575234
# لندن، ایرنا: 19 آذر 1381 برابر با 10 دسامبر 2002 بهای هر بشکه نفت از نوع "برنت" در بورس لندن روز سه شنبه در ساعت 51:10 به وقت محلی بـرای تحـویل در ماه فوریه 66/25 دلار گزارش شده است. قیمت هر بشکه نفت برنت در معاملات روز دوشنبـه بورس لندن برای تحویل در ماه فوریه با 15 سنت افزایش نسبت به روز قبل بین 40/25 تا 46/25 دلار در نوسان بود. قیمت نفت "دوبـی" نیز در روز کاری گذشتـه در همین بازار بین 13/24 تا 33/24 دلار بود که نسبت به روز قبل 10 سنت افزایش داشت . *1476 1417 *
۰ نفر