۸ آذر ۱۳۸۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5573973
T T
۰ نفر
# تهران ، ایرنا: هشتم آذر 1381 برابر با 29 نوامبر 2002 مشاور رییس جمهوری ایران گفت : برای بهبود وضعیت جهان اسلام و اتحادمیان کشورهای اسلامی باید روابط ایران و مصر به عنوان دو کشور برادر و مسلمان عادی شود. "علی ربیعی" درحاشیه مراسم روز جهانی قدس در گفت وگو با خبرنگار ایرنا عادی سازی روابط ایران با مصر را امری ضروری خواند و گفت: کشور مصر از لحاظ روحیات و سابقه تاریخی ، نزدیکترین کشور به ایران است و برای منافع دراز مدت جهان اسلام باید به سمت عادی سازی روابط با مصر برویم. وی کسانی را که مخالف عادی سازی روابط ایران با مصر هستند، " کوته نظر" خواند و گفت : آنها آینده جهان اسلام را در نظر نمی گیرند،هرچه در جهان اسلام تنش کمتر باشد، موفقیت بیشتری کسب خواهد شد. ربیعی تاکید کرد:برای تبدیل اسلام و ایران به یکی از اقمار جهانی راهی جز عام گرایی ارزشی نداریم. وی همچنین گفت : در دهه های گذشته مساله فلسطین دغدغه همیشگی جنبشهای اجتماعی در ایران بوده است. ربیعی افزود : در زمان اختناق و استبداد رژیم پهلوی هم مساله فلسطین دل مشغولی مردم و کانون توجهات جنبش های اجتماعی بود. وی با آرمانی خواندن مساله قدس ، تصریح کرد: فلسطین همواره آرمان هر جریان آزادیخواه در ایران بوده است ، به طوری که در سالهای قبل از انقلاب مسلک ها و مشرب های مختلف سیاسی و اجتماعی ، مساله فلسطین را مورد توجه قرار می دادند. مشاور رییس جمهوری خاطر نشان کرد : دفاع ازفلسطین سمبل دفاع از آزادیخواهی، حقوق انسانها و دموکراسی است. وی با اشاره به برگزاری نشست ها و تجمع های دانشجویی در مخالفت با اسراییل گفت : با اینکه رژیم شاه با اسراییل پیمان امنیتی داشت، اما به دلیل همان نگاه آرمان خواهانه، دانشجویان ومردم از بیان مخالفت بااسراییل هیچ دریغی نداشتند. ربیعی ، کم توجهی نسل جدید و جنبش های اجتماعی امروز ایران را به مساله فلسطین رنج آور توصیف کرد. مشاور رییس جمهوری اظهار داشت:افرادی که برای حذف و نادیده گرفتن حقوق اجتماعی سایر گروهها با عناوین مقدس وبرخی رفتارهای ناصحیح موجب بی توجهی نسل جدید به مساله فلسطین شده اند ، جفای بزرگی به آرمان قدس می کنند. ربیعی فلسطین را هویت جهان اسلام خواند و گفت : جهان اسلام برای ادامه حرکت در امنیت جهانی نیازمند هویتی یکپارچه و انسجام است. وی تصریح کرد: این هویت یابی و انسجام به معنای جنک تمدنی نیست، بلکه به معنای حضور فعال جهان اسلام و کسب منافع در روند امنیت جهانی است. ربیعی با اشاره به تئوری های امنیت جهانی گفت : تئوریسین های امنیتی در جهان با استناد به نظریه 5 بعلاوه صفر، معتقدند آمریکا ،روسیه ،اتحادیه اروپا، چین و ژاپن اقمار جهانی خواهند بود که سایر کشورها اطراف آنها شکل می گیرند. وی به تئوری 4 بعلاوه یک در مباحث امنیتی جهان نیز اشاره کرد و گفت : برخی از تئوریسین های امنیت جهانی ، آمریکا را به تنهایی در یک سوی معادلات جهانی قرار می دهند و معتقدند وزن آمریکا از دیگر اقمار جهانی بیشتر و با ارزشتر است. مشاور رییس جمهوری جهان اسلام را دارای پتانسیل لازم برای تبدیل به یکی از اقمار جهانی دانست و گفت : جهان اسلام با برداشتن موانع روانی می تواند یکی از اقمار جهان به حساب آید و تئوری 6 بعلاوه صفر را به وجود آورد. ربیعی، ایران را دارای نقش محوری در رفع موانع روانی بین دول اسلامی دانست و تصریح کرد : ایران می تواند با عام کردن ارزشهای اسلامی با سایر کشورهای اسلامی در اتحاد جوامع اسلامی نقش اصلی را ایفا کند. * 1447 *
۰ نفر