۲۹ مهر ۱۳۸۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5569807
T T
۰ نفر
امنیت ملی بود # تهران، ایرنا: 29 مهر 1381 برابر با 21 اکتبر 2002 "علی تاجرنیا" ، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ، استفاده از نظرسنجی برای بررسی رابطه ایران و آمریکا را "تصمیم برخی از نمایندگان شرکت کننده در نشست های همفکری کمیسیون امنیت ملی" دانست و گفت: میردامادی با پذیرش مسوولیت سفارش این نظرسنجی ، از خود تواضع نشان داد. "محسن میردامادی" ، رئیس کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس دیروز گفته بود که انجام نظرسنجی برای بررسی رابطه ایران وآمریکا، توسط وی صورت گرفته است. نماینده مردم مشهد در این مورد به خبرنگاران گفت: برخی از نمایندگانی که به طور مرتب در نشست های همفکری کمیسیون امنیت ملی شرکت می کردند ، به این نتیجه رسیده بودند که باید گرایش مردم را در مورد مسائل موجود میان ایران و آمریکا جویا شد. تاجرنیا خاطرنشان کرد : غرض، استفاده از اهرم نظرسنجی برای رسیدن به هدفی خاص نبود و قرار هم نبود که در این مورد ، کار تبلیغاتی شود. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ، شروع همه بحثها در مورد این نظرسنجی را "انتشار خبر نتیجه نظرسنجی" توسط ایرنا دانست و این کار را یک کج سلیقگی توصیف کرد. وی گفت: از میان سه مرکز نظرسنجی، با یک مرکز که به دولت اصلاحات تعلق دارد، برخورد شده است. اگر می خواهند بگویند که دست اندرکاران این موسسه وابسته به بیگانه هستند، در مورد دو مرکز دیگر که نتیجه نظرسنجی شان مشابه نظرسنجی این مرکز بوده، چه خواهند گفت ؟ نماینده مردم مشهد به انجام تحقیقات مشابه در این زمینه اشاره کرد و افزود: در جلسه قبلی کمیسیون امنیت ملی، وزیر بازرگانی نتیجه تحقیقی در باره ضرر و زیانهای اقتصادی ایران در اثر عدم رابطه با آمریکا را تشریح کرد. تاجرنیا در پاسخ به سوالی در مورد بررسی پیامدهای انتشار خبر نظرسنجی و برخورد با رئیس موسسه ملی پژوهش افکار عمومی در کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت : نظرمان این بود که گرانپایه نیز حضور داشته باشد ولی به دلیل اینکه وی در بازداشت بسر می برد، بررسی این موضوع به وقتی دیگر موکول شد. * 1476 ** 1417 *
۰ نفر