۲۸ مهر ۱۳۸۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5569686
T T
۰ نفر
# کرج ، ایرنا: 28 مهرماه 1381 برابر با 20 اکتبر 2002 وزیر کشاورزی و توسعه روستایی ویتنام گفت: توجه و پیشرفت ایران در بخش بیوتکنولوژی کشاورزی ، بسیار چشمگیر است. "لی هوی ان گو "Go En Huy Lee" روز یکشنبه در دیدار از موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر ایران در کرج (35 کیلومتری غرب استان تهران )افزود: هم اکنون شرایط اقلیمی دو کشور ایران (خشک و حاره ) و ویتنام (مرطوب ) بگونه ای است که می توانند با تبادل اطلاعات و تجربیات از توسعه خوبی در بخش کشاورزی برخوردار شوند. وی گفت : مطالعات بعمل آمده و بررسیهای کارشناسی نشان می دهد که ایران در کشاورزی و بخصوص بخش زراعت دارای سیستم خوبی است که می توان با انعقاد قرارداد فیمابین، آن را به ویتنام انتقال داد. وی تصریح کرد : ویتنام مایل است در سه بخش تحقیقات ، تجارت و آموزش کشاورزی با ایران همکاری نزدیک داشته باشد. وزیر کشاورزی ویتنام در راس یک هیات و به منظور تدارک مقدمات سفر رییس جمهوری کشور خود به ایران سفر کرده است. * 1447 *
۰ نفر