۲۳ شهریور ۱۳۸۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5565789
T T
۰ نفر
# دهلی نو ، ایرنا : 23 شهریور 1381 برابر با 14 سپتامبر 2002 یک کارشناس هندی سیاستهای اقتصادی و نظامی آمریکا بخصوص پس از رویدادهای یازدهم سپتامبر سال گذشته را برای جهان فاجعه بار خواند. پروفسور "ان. باسکار رائو" رییس مرکز مطالعات رسانه ها در دهلی نو روز شنبه در مصاحبه اختصاصی با ایرنا درباره بحران عراق گفت : پس از حادثه یازدهم سپتامبر سال گذشته، آمریکا که اقتصاد خود را ضربه پذیر یافته بود برای پایدار کردن اقتصاد خود بیش از پیش به سیاستهای استعماری و نظامی سلطه جویانه روی آورده است. وی افزود: هدف از این سیاستهای استعماری، وابسته ساختن کشورهای در حال توسعه به آمریکا در تمام زمینه هاست. وی در مورد تهدید حمله نظامی آمریکا برای تغییر رژیم عراق گفت : در شرایط کنونی جهان چنین اقدامی تنها تجاوز به عراق نیست ،بلکه تجاوزی علیه حاکمیت همه کشورها از جمله هند است. این کارشناس هندی با اشاره به نقشه های آمریکا در کشورهای در حال توسعه گفت : آمریکا برای گسترش سلطه خود تنها به اقدامهای اقتصادی اکتفا نمی کند بلکه اقدام نظامی را نیز جزو سیاستهای جهانی و روزمره خود قرار داده است. برنامه حمله نظامی به عراق در چارچوب این سیاست طرح ریزی شده است. پروفسور رائو افزود : آمریکا قصد دارد به عنوان تنها ابر قدرت در جهان عرض اندام کند و بر همین اساس است که واشنگتن حتی متحدان و یا همپیمانان خود را اقمار واشنگتن می داند و این کشورها نیز اکنون خود را وسیله ای برای برآورده ساختن هوسهای استعماری آن کشور ساخته اند. وی با انتقاد از برخی رسانه های بین المللی گفت : رویداد یازدهم سپتامبر بهانه مناسبی شده که آمریکا از رسانه ها نیز به عنوان "اهرم" برای اجرای نقشه های سلطه جویانه خود استفاده کند. * 1447 *
۰ نفر