۱۳ خرداد ۱۳۸۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5556224
T T
۰ نفر
# بیروت ، ایرنا: 13 خرداد 1381 برابر با 3 ژوئن 2002 کتاب "نوشته های ماندگار از اندیشه امام خمینی (ره )" درباره فلسطین ،به مناسبت چهاردهمین سالگرد عروج ملکوتی امام راحل از سوی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی در لبنان منتشر شد. در این کتاب 85 صفحه ای که به زبان عربی نوشته شده، سخنان گهربار امام راحل در دوران قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شکوهمند ایران درباره فلسطین آورده شده است. با نگاه به این اثر در می یابیم که امام خمینی (ره ) در دوران سیاه نظام ستم شاهی می کوشید تا روابط پنهان میان رژیم های پهلوی و اسراییل را رسوا کند و همواره خطر وجود رژیم صهیونیستی در قلب کشورهای اسلامی رامورد تاکید قرار می داد . به باور امام خمینی (ره )، آرمان فلسطین برای آنکه به سرمنزل مقصود برسد، باید بعد اسلامی به خود بگیرد و بهترین راه برای یاری رساندن به مردم مظلوم فلسطین در نبرد رهایی بخش آنان با رژیم اشغالگر قدس، پایبندی و کمک ملتهای اسلامی است . بنیانگذار جمهوری اسلامی، تکیه بر ناسیونالیسم عربی و یا اندیشه های سوسیالیستی و افکار وارداتی و به تعبیری غیر اسلامی را انحرافی می دانست و بر لزوم جهاد تا آزادی قدس تاکید داشت . امام خمینی (ره ) در دوران پیش از انقلاب و پس از پیروزی و تاسیس نظام مقدس جمهوری اسلامی، بارها رهبران کشورهای اسلامی را به حمایت از آرمان فلسطین فراخوانده است . گردآورنده این کتاب می نویسد: از نظر امام راحل، وحدت ملت های مسلمان و بازگشت آنان به مفاهیم تابناک و روشن اسلامی، دو عامل اصلی نجات فلسطین و مانع پیشروی سیاست توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی در کشورهای اسلامی است. از نکات دیگری که امام خمینی (ره ) همواره بر آن تاکید می کرد، ضرورت هوشیاری روحانیون مسلمان در برابر سیاستهای توطئه گرانه کشورهای استعماری و لزوم آگاهی دادن به ملتهای مسلمان در این مورد بود که رژیم صهیونیستی از مصادیق بارز خطر تقسیم و از هم گسیختگی کشورهای اسلامی است. * 1476 ** 1417 *
۰ نفر