۲۰ اسفند ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5547313
T T
۰ نفر
# تهران ، ایرنا: 20 اسفند 1382 برابر با 10 مارس 2004 در معاملات روز چهارشنبه بورس اوراق بهادار تهران 29 میلیون و 64 هزار سهم به ارزش 254 میلیارد و 59 میلیون ریال داد و ستد شد. به گزارش خبرنگار ایرنا، شاخص کل پایانی معاملات روز جاری بورس تهران نسبت به معاملات روز سه شنبه با 6/17 واحد کاهش به 9/11183، شاخص تالار اصلی با 21 واحد افت به 3/11242 و شاخص تالار فرعی نیز با 2/1 واحد افزایش به 3/10042 رسید. همچنین در این معاملات شاخص قیمت صنعت با 9/15 واحد کاهش به 8/9868 رسید. در معاملات روز جاری بورس تهران، شاخص میانگین موزون 50 شرکت فعال بورس با 3/1 واحد کاهش به 6/825 ریال و شاخص میانگین ساده آنها نیز با 2/11 واحد افزایش به 18725 ریال رسید. در معاملات روز چهارشنبه بورس تهران، شاخص بازده نقدی بدون تغییر ماند، اما شاخص قیمت و بازده نقدی 8/42 واحد افزایش را تجربه کرد. 225
۰ نفر