۱۳ اسفند ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5546192
T T
۰ نفر
# زابل ، ایرنا: 13 اسفند 1382 برابر با سوم مارس 2004 مدیرکل شیلات سیستان گفت: براساس موافقت نامه کشور ایتالیا با شرکت سهامی شیلات ایران و حمایتهای مالی کشور ایتالیا، سه میلیون یورو برای توسعه آبزی پروری در استان سیستان وبلوچستان هزینه می شود. "برات قویدل" روز چهارشنبه در گفت وگو با ایرنا بدون توضیح بیشتر افزود:بخشی از این اعتبار به اداره کل شیلات سیستان و بخشی نیز به اداره کل شیلات سیستان و بلوچستان (چابهار) اختصاص یافته که در مدت سه سال هزینه می شود. وی اعلام کرد: مبلغ اختصاص یافته به اداره کل شیلات سیستان در زمینه توسعه آبزی پروری در آبهای داخلی استان، تکثیر ماهیان سردآبی و گرمابی، آموزش، بازسازی استخرها وارتقای سطح آگاهی پرورش آبزی پروری در استان هزینه خواهد شد. قویدل گفت: از ابتدای امسال تاکنون 25 میلیون لارو ماهی در ایستگاه تکثیر و پروش آبزیان زهک تکثیر شده است که حدود سه میلیون بچه ماهی به وزن رسیده، برای رهاسازی بین استخرهای پروش ماهی ومنابع آبی استان توزیع شده است. مدیرکل شیلات سیستان در رابطه با پرورش میگو در ایرانشهر نیز گفت: با پرورش آزمایشی میگو در شهرستان ایرانشهر تاکنون دو تن میگو برداشت شده است و دربرنامه های آینده، استخرهای میگو درشهرستان ایرانشهر به 50 هکتار توسعه خواهد یافت. 226
۰ نفر