۹ اسفند ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5545693
T T
۰ نفر
# ابوظبی ، ایرنا: نهم اسفند 1382 برابر با 28 فوریه 2004 هیات ژاپنی شرکت کننده در اجلاس کشورهای کمک کننده به بازسازی عراق در ابوظبی، خواستار ایجاد نظامی مشخص برای هزینه کردن کمکهای مالی کشورها در بخشها و طرحهای بازسای عراق شد. "ماسا میتسو اکی"، در این اجلاس تاکید کرد که کشورهای کمک کننده بایستی مطلع شوند که منابع تخصیصی آنها به عراق، در چه بخشهایی هزینه شده است. از سوی دیگر، "محمد خلفان بن خرباش" وزیر مشاور در امور دارایی و صنایع امارات، در گفت وگو با خبرنگاران در حاشیه این اجلاس، گفت: برای مدیریت صندوق بین المللی بازسازی عراق، کمیسیونی از کشورهای کمک کننده ، تشکیل خواهد شد. وی افزود: این صندوق، اولویتهای بازسازی در عراق بویژه در بخشهای آب و برق و آموزش و پرورش را، مورد بررسی قرار خواهد داد. اجلاس کشورهای کمک کننده به عراق، امروز با مشارکت حدود 40 کشور از جمله آمریکا، ژاپن و کشورهای عضو اتحادیه اروپا و نمایندگان بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، صندوق پول عرب، بانک توسعه اسلامی و اتحادیه عرب، در ابوظبی آغاز بکار کرد. 224
۰ نفر