۴ اسفند ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5544778
T T
۰ نفر
# امان ، ایرنا: چهارم اسفند 1382 برابر با 23 فوریه 2004 حکومت خودگـردان فلسطین، با انتشار یک گزارش رسمی، دولت آمریکا را به تحت فشار قرار گذاشتن کشورهای شرکت کننده در جلسه دیوان بین المللی "لاهه" در مورد موضوع "دیـوار حایل" متهم کرد. این گزارش که توسط یک دیپلمات فلسطینی مقیم امان در اختیار "ایرنا" قرار گرفت، حاکی از آن است که دولت آمریکا از کشورهای شرکت کننده در جلسه بررسی موضوع دیوار حایل، خواسته است که از موضع دولت فلسطین حمایت نکنند.
این گزارش، موضع اتحادیه اروپا در قبال این موضوع را نسبتا مثبت توصیف کرده و می افزاید: این اتحادیه، مخالف ایجاد دیوار حایل است، ولی در عین حال، مخالف شرکت در جلسات دادگاه لاهه نیز هست. این گزارش همچنین می افزاید: این جلسه به مثابه درگیری مستقیم با اسراییل محسوب می شود که متاسفانه فقط چهار کشور عربی برای شرکت در آن، اعلام آمادگی کرده اند. براساس این گزارش، موضوع دیوار حایل و خطرات ناشی از آن در جدول کار سران کشورهای عرب که در تونس برگزار خواهد شد، قرار خواهد گرفت. 1455/ 224
۰ نفر