۲۰ بهمن ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5542108
T T
۰ نفر
# تهران ، ایرنا: 20 بهمن 1382 برابر با نهم فوریه 2004 جانشین مدیرکل امور اجرایی ستاد مبارزه با مواد مخدر،گفت: مصرف داروی روانگردان (اکستازی ) نه "شادی بخش" است و نه "انرژی زا"، اما عوارض روحی- روانی درازمدت در فرد ایجاد می کند. "امیر حسین سلیمانپور" روز دوشنبه در گفت وگو با "ایرنا"، مصرف رو به افزایش داروهای روانگردان در بین جوانان را یک تهدید جدی دانست و کنجکاوی جوانان و تبلیغات "بیجا" را عامل آن ذکر کرد. وی گفت: اکثر دستگاههای اجرایی کشور، بخصوص دستگاههای دست اندرکار مبارزه با مواد مخدر، درباره اثرات مصرف سوء داروهای روانگردان اطلاع کافی ندارند. سلیمانپور افزود: تغییر چهره در فرد معتاد یکی از عوارض کوتاه مدت مصرف مواد مخدر است، اما مصرف کننده داروهای روانگردان دچار عوارض بلند مدتی می شود که قابل درمان هم نیست. وی، ضمن ابراز تاسف از این که جوانان بدون توجه به عوارض ناشی از مصرف داروهای روانگردان از این داروها استفاده می کنند، اظهارداشت: ستاد مبارزه با مواد مخدر با توجه به بافت جوان جمعیتی در ایران، تصمیم گرفته است که مباحث مربوط به این داروها را جدی تر از گذشته دنبال کند. سلیمانپور تصریح کرد: گزارشهای دریافتی از آموزش و پرورش، دانشگاهها ، مراکز بهداشتی، بهزیستی و سازمانهای دیگر، حاکی از آن است که مصرف این نوع داروها بویژه در بین قشر جوان در جامعه به سرعت درحال افزایش است. جانشین مدیرکل امور اجرایی ستادمبارزه با موادمخدر، اظهارداشت: برای جلوگیری از گسترش عرضه و مصرف داروهای روانگردان بودجه خاصی از سوی ستاد مبارزه با موادمخدر در نظر گرفته شده و تمامی دستگاهها از جمله دستگاههای فرهنگی کشور موظف شده اند که فعالیت خود را در این زمینه متمرکز کنند. سلیمانپور خاطرنشان کرد: استفاده از داروهای روانگردان در ایران به تازگی مطرح شده است و لذا برای پیشگیری ازروند روبه رشد مصرف آن نیاز به متولی خاص است. 1461 220
۰ نفر