۱۱ بهمن ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5540794
T T
۰ نفر
# تاشکند ، ایرنا: 11 بهمن 1382 برابر با 31 ژانویه 2004 هیات وزارت کشاورزی جمهوری اسلامی ایران، روز شنبه پس از دیدار با"اسماعیل جورایف" وزیر کشاورزی ازبکستان، گفت و گوهای کاری خـود را با همتایان خود آغاز کرد. سید "کاظم طباطبایی" معاون وزیر کشاورزی ایران در امور دام، ریاست هیات ایرانی را به عهده دارد. همکاری ایران و ازبکستان در بخش های زراعت، دامپروری و منابع آب کشاورزی سه محور عمده مورد گفت و گوی طباطبایی و جورایف بود و دو طرف توافق کردند دو کشور در این بخش ها با یکدیگر همکاری کنند. همچنین تبادل تجربه، انتقال فناوری و برگزاری دوره های آمـوزشی تخصصی در ایران و ازبکستان از دیگر محورهای مورد توافق در این دیدار بود. /227 ـ 223/
۰ نفر