۳ بهمن ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5539205
T T
۰ نفر
دمکراسی می شود # اراک ، ایرنا: سوم بهمن 1382 برابر با 23 ژانویه 2004 نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت : اگراصلاح طلبان درجریان انتخابات آزاد ازصحنه سیاسی حذف شوند جریان دموکراسی در کشور عمق می یابد اما نباید در یک انتخابات یک سویه شرکت کرد. " علی تاجرنیا" پنجشنبه شب در اجتماع جبهه مشارکت استان مرکزی افزود: برگزاری انتخاباتی فرمایشی دردوران اصلاحات ننک بزرگی برای اصلاح طلبان است.
وی که در فهرست نمایندگان رد صلاحیت شده قراردارد ، گفت : برخی قصد دارند، نظام جمهوری اسلامی را از ماهیت مردمی آن خارج نموده و به نظامی انتصابی مبدل سازند. تاجرنیا، با تاکید برپافشاری نمایندگان اصلاح طلب بر مواضع اتخاذ شده افزود: نمایندگان مجلس باید برای احقاق حقوق تمامی رد صلاحیت شدگان تلاش کنند درغیر ایصورت جریان اصلاحات با شکست بزرگی مواجه می شود. در ادامه این نشست رییس حزب مشارکت استان مرکزی گفت : رد صلاحیت گسترده داوطلبان نمایندگی دوره هفتم مجلس شورای اسلامی، یک حرکت سیاسی در راستای تقویت جناحی خاص و بیرون کردن رقیب از صحنه است. "اسدالله امینی" که از ردصلاحیت شدگان اراک است مدعی آن شد که استراتژی جنبش دوم خرداد ایستادگی تا بازگشت رد صلاحیت شدگان به صحنه انتخابات است.
وی تصریح کرد : اصلاح طلبان نیز مخالف ورود افراد نالایق به مجلس هستند اما تشخیص این موضوع با نهادهای قانونی است. "سروش فرهادیان" دبیر کل کانون دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی نیز گفت: جامعه ای که درآن چرخش نخبگان صورت نگیرد دچار استبداد می شود. در این مراسم که در محل جبهه ی مشارکت استان مرکزی برگزار شد ، جمعی از مسئولان احزاب ، فعالان سیاسی و کاندیداهای رد صلاحیت شده استان مرکزی شرکت کردند. 1476
۰ نفر