۲۶ دی ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5538018
T T
۰ نفر
# تهران ، ایرنا: 26 دی 1382 برابر با 16 ژانویه 2004 مسوول بخش پایش و مدل سازی شرکت کنترل کیفیت هوا گفت: کیفیت هوای تهران از نقطه نظر مهمترین آلاینده در 9 ماه ابتدای سال جاری نسبت به سال گذشته بهبود یافته است. "محمدعلی نجفی" روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا مرکزاستان تهران، علت بهبود کیفیت هوای تهران را وضعیت جوی مناسب در سال جاری در مقایسه با سال گذشته دانست. وی گفت: در 9 ماهه سال گذشته 73 درصد روزها هوای تهران به لحاظ آلاینده منوکسیدکربن در وضعیت ناسالم قرار داشت که در مقایسه با سال جاری این وضعیت کاهش داشته است. وی اظهارداشت: همچنین درصد روزهایی که هوای تهران در وضعیت پاک و سالم واقع شده بود از 21 درصد در سال گذشته به 29 درصد در سال جاری رسیده است.
نجفی تاکید کرد: به دلیل بیشتر بودن ناپایداری جوی در بهار امسال نسبت به سال گذشته، باوجود افزایش منابع انتشار، کیفیت هوای تهران در 9ماهه اول سال جاری بهبود یافته است. به گفته این مسوول، کیفیت هوای تهران به لحاظ آلاینده ذرات معلق در 9 ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته نامطلوب تر بوده است که افزایش منابع انتشار در سال جاری مهمترین دلایل این امر است. وی افزود: علاوه برمنابع انتشار،شرایط اقلیمی شهر نیز سبب شده تا آلودگی هوای تهران در وضعیت بسیار نامناسبی قرار گیرد. مسوول بخش پایش و مدل سازی شرکت کنترل کیفیت هوا با بیان این که عامل اصلی آلودگی هوای تهران خودروها هستند، تصریحکرد: بیش از 90 درصد از میزان منواکسید کربن و بیش از 85 درصد ذرات معلق ناشی از تردد خودروها در تهران است. نجفی، وجود خودروهای فرسوده در سیستم حمل ونقل تهران، کیفیت خودروهای تولیدی و سوخت نامناسب و غیراستاندارد را از عوامل آلودگی هوای تهران ذکر کرد. 225
۰ نفر