۸ دی ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5534428
T T
۰ نفر
# تهران ، ایرنا: هشتم دی 1382 برابر با 29 دسامبر 2003 رییس قوه قضاییه در دستوری دادگستری استان کرمان را موظف کرد تا با استقرار دادگاه ویژه ای در منطقه زلزله زده بم، با هرگونه جرایم احتمالی نسبت به اموال و اشخاص، برخورد جدی کند. در اطلاعیه آیت الله "محمودهاشمی شاهرودی" که روز دوشنبه صادر شد، ضمن ابراز همدردی با بازماندگان حادثه زلزله بم، آمده است: دادگستری استان کرمان وظیفه دارد در اجرای تکالیف قانونی خود برای انتظام امور، استقرار امنیت و حفظ اموال و سرپرستی ایتام، تمهیدات لازم را فراهم کند. رییس قوه قضاییه، همچنین به رییس کل دادگستری استان کرمان دستور داد تا شخصا بر امور قضایی محل زلزله زده تا بازگشت وضع به حالت عادی، نظارت و اهتمام لازم را معمول و مرتبا وی را در جریان اقدامات و وضعیت قضایی شهرستان بم قرار دهد. رییس قوه قضاییه همچنین رییس سازمان پزشکی قانونی را نیز موظف کرد تا با حضور در منطقه زلزله زده بم، و ایجاد واحد پزشکی قانونی متناسب با وضع موجود منطقه، همکاریهای لازم را در تسریع اجرای ارجاعهای قضایی و انجام سایر وظایف محوله، فراهم آورد. 1476 225
۰ نفر