۲۰ آذر ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5531077
T T
۰ نفر
# بیروت، ایرنا: 20 آذر 1382 برابر با 11 دسامبر 2003 اسقف کلیسای کاتولیک منطقه صور در جنوب لبنان از امام موسی صدر به عنوان بنیانگذار گفت وگوی اسلام و مسیحیت یاد کرد. اسقف "یوحنا حداد" روز پنجشنبه در هشتمین همایش بررسی ابعاد انسانی، ملی و حقوقی، سرنوشت امام موسی صدر که با عنوان "خویشتن و دیگران" در بیروت آغاز شد، این مطلب را بیان داشت. حداد با تشریح نقش مهم امام صدر در نزدیکی هر چه بیشتر دیدگاه مسلمانان و مسیحیان در لبنان گفت: امام صدر در کردار و گفتار به آموزه های انسان ـ دوستانه همه ادیان آسمانی ایمان کامل داشت و با چنین نگرشی در جامعه چند- صدایی لبنان فعالیت می کرد. این اسقف مسیحی با بیان نقش امام صدر در تقویت گفت و گوی میان اسلام و مسیحیت، ابراز عقیده کرد که وی با شخصیت برجسته خود توانست میان پیروان این دو آیین آسمانی وفاق و همدلی ایجاد کند. "لویدجی گاتی" سفیر واتیکان در بیروت نیز در این همایش با تشریح ابعاد انسانی اندیشه امام موسی صدر، وی را مرد اندیشه، فرهنک و دانش خواند که همه زندگی خود را وقف آشنایی با فرهنک ها و ادیان کرده بود. گاتی از امام صدر به عنوان پرچمدار گفتمان اسلام و مسیحیت یاد کرد و افزود: وی با آگاهی از متون و پیام آیین مسیحیت توانست نقش مهمی در ایجاد بستر مناسب برای وفاق، همفکری و درک متقابل مسلمانان و مسیحیان ایفا کند.
سفیر واتیکان تاکید کرد که اندیشه امام صدر فراتر از مرزهای لبنان رفت و ابعاد جهانی به خود گرفت و او با اعتقاد به عدالت اجتماعی تفاوتی میان یک انسان مسلمان و غیرمسلمان قایل نمی شد. شیخ "بهجت غیث" رهبر مذهبی درزی های لبنان هم در همایش بیروت، تاکید کرد با گذشت نزدیک به 25 سال از ماجرای ناپدید شدن امام صدر اندیشه و افکار وی همچنان در میان مردم لبنان زنده است. وی افزود: در دورانی که اخلاق در جوامع انسانی رو به اضمحلال می رود تکیه بر ارزش ها و مفاهیم مطرح شده از سوی امام صدر می تواند راهگشای مشکلات و چالش های کنونی باشد. هشتمین همایش سرنوشت امام موسی صدر روز پنجشنبه با حضور شخصیت های مذهبی و سیاسی لبنان و با قرائت پیام سید "محمد خاتمی" رییس جمهوری اسلامی ایران در بیروت آغاز بکار کرد. /227 - 223/
۰ نفر