۷ آذر ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5528966
T T
۰ نفر
# رم، ایرنا: هفتم آذر 1382 برابر با 28 نوامبر 2003 ایتالیا رییس دوره ای اتحادیه اروپا، گنجانده شدن ارزشهای مسیحیت در متن پیشنهادی قانون اساسی اروپای واحد را خواستار شد. "فرانکو فراتینی" وزیرامورخارجه ایتالیا قبل ازآغاز نشست روزجمعه وزرای خارجه کشورهای اروپایی در شهر ناپل ایتالیا، گفت: اشاره به مسیحیت در مقدمه قانون اساسی اروپای واحد، هیچ تضادی با روش حکومت های لاییک موجود در کشور - های اروپایی ندارد. وی افزود: این دو مساله از یکدیگر قابل تفکیک است زیرا مسیحیت مربوط به تاریخ مردم اروپاست در حالیکه غیرمذهبی بودن حکومت ها، حقیقت امروز این قاره محسوب می شود. اشاره نشدن به موضوع مذهب درمتن پیش نویس قانون اساسی اروپای واحد علاوه بر انتقادهای شدید "پاپ ژان پل" دوم رهبر مذهبی کاتولیک ها، به یک موضوع جنجالی دراین اتحادیه تبدیل شده است. "والری ژیسکاردستن" رییس کنوانسیون اروپا و مسوول تدوین این قانون، چندی قبل درمورد درخواست های مکرر پاپ برای اشاره به مسیحیت، گفته بود: نمی توان فقط به مسیحیت اشاره کرد ولی از سایر ادیان غافل ماند. وزیران امورخارجه 15 عضو اتحادیه اروپا و 13 کشور دیگر که قرار است به این اتحادیه بپیوندند در نشست شهر ناپل، چگونگی اصلاح متن پیشنهادی قانون اساسی اروپای واحد را برای دستیابی به توافق اولیه به منظور تشکیل نشست سران این اتحادیه (21 آذر ماه ) در بروکسل بررسی می کنند. 1348
۰ نفر