۲ آذر ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5528405
T T
۰ نفر
# قم، ایرنا: دوم آذر 1382 برابر با 23 نوامبر 2003 آیت الله "ناصر مکارم شیرازی" یکی از مراجع تقلید قم گفت: آزادی بی قید وشرط در دین مبین اسلام و در قانون خلقت وجود ندارد که اطلاعرسانی دراین خصوص ضروری و لازم است. مکارم شیرازی، شنبه شب در دیدار اعضای سازمان بسیج دانشجویی کشور با وی افزود: هیچکس دربـاره اهمیت آزادی شک و تـردید ندارد ومطمئنا شکوفایی استعدادها وپیشرفت جامعه در محیطی آزاد امکان پذیر است. وی با اشاره به انتقادات انجام گرفته با عنوان عدم وجود آزادی در کشور گفت: آنان به دنبال آزادی بی قید و شرط در جامعه بویژه برای نویسندگان واصحاب قلم هستند. وی افزود: هرگاه دادگاهی به دلیـل مطلبی خلاف به سراغ نویسنده ای می رود در داخل و خارج می گویند آزادی قلم از بین رفته و با آزادی مبارزه شده است. مکارم شیرازی با اشاره به اینکه آزادی در هیچ کجای دنیا بی قید و شرط نیست یادآور شد: در این راستا آزادی قلم نیز از اول مطلق نبوده و باید از این وسیله مهم درمسیر پیشرفت، سعادت و افتخارات یک جامعه استفاده کرد. وی افـزود: ما هیچگـاه قـول آزادی که به تخریب، بدبینی، سوء ظن، نفاق و تفرقه منتهی شود نداده و نخواهیم داد. وی گفت : حداقل آزادی این است که سلب آزادی از دیگـران نگردد و قدمی بر خلاف مصالح جامعه برداشته نشود. مکارم شیرازی درعین حال گفت: درخصوص مساله آزادی باید حسـاب شده و با ظرافت پیش رفت و مرز این کلمه را از کلمات دیگری چون بی بندوباری و هرج و مرج جدا و مشخص کرد. وی درادامه با اشاره به توطئه های دشمنان اسلام علیه نظام جمهوری اسلامی تقویت بسیج را امری مهم دانست و گفت: درسالهای اخیرخطرات و فشارهای زیادی از داخل و خارج بر کشور وارد شده که نقش و اهمیت بسیج را بیش از پیش روشن کرده است. وی افزود: بارها این ارگان مردمی گره کشا برای رفع برخی حوادث در جامعه بوده به طوری که حتی ارتش و نیروی انتظامی به دلایلی از حل آن عاجز بودند. مکارم شیرازی گفت: دشمنان همواره بازدن برچسب خشونت به مذهبیون و بسیج به دنبـال جدایی مردم از این نهاد هستند اما بسیجیان باید در عمل خلاف آن را ثابت کنند. وی افزود: افراد بسیجی که صفات عدالت خواهی، دلسوزی، درستکاری، با انصافی را دارا بوده و اهل منطق باشند در جامعه موفق بوده و عملا زمینه خنثی کردن تبلیغات دشمنان را فراهم می کنند. 221
۰ نفر