۴ آبان ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5524745
T T
۰ نفر
# رشت ، ایرنا: 4 آبان 1382 برابر با 26 اکتبر 2003 استاندار گیلان اعلام کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی هفته گذشته با اصل استفاده از فاینانس سرمایه گذار خارجی برای احداث راه آهن رشت - قزوین موافقت کرده است. "مسعود سلطانی فر" روز یکشنبه درگیلان افزود: اجرای راه آهن گیلان هم اکنون بستگی به مشخص شدن کشور طرف قرار داد برای انعقاد قرارداد فاینانس دارد. وی اظهارداشت: زمان اجرای این طرح بین هشت تاده سال پیش بینی شده بود که در صورت اجرای طرح فاینانس این زمان به نصف کاهش می یابد. به گفته وی، هم اکنون رایزنی هایی با کشور چین به عنوان طرف قرارداد طرح فاینانس احداث راه آهن رشت - قزوین در حال انجام است. خط آهن رشت - قزوین با ظرفیت جابجایی 24 میلیون تن بار و مسافر در سال به طول حدود 225 کیلومتر احداث می شود که 58 کیلومتر آن از "کوئین تا منجیل" دو خطه و از این نقطه تا انزلی یک خطه خواهد بود. 221
۰ نفر