۱۹ مهر ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5522377
T T
۰ نفر
است # سازمان ملل ، ایرنا: 19 مهر 1382 برابر با 11 اکتبر 2003 یک مقام سازمان ملل، روز جمعه تاکید کرد که فن آوریهای مدرن، جنایتکاران را قادر ساخته است که پول شویی کنند، در مقیاس گسترده ای به جعل بپردازند، به سیستمهای کامپیوتری حمله کنند و انحراف جنسی را شایع کنند. "آنتونیو ماریو کوستا" مدیر اجرایی دفتر "مبارزه با مواد مخدر و جرایم" سازمان ملل، که در کمیته سوم (اجتماعی، بشردوستانه و فرهنگی ) سخن می گفت، در زمینه مواد مخدر گفت: کاهش قابل ملاحظه ای در زمینه کشت تریاک و کوکا (برک ماده مخدر کوکائین ) در آسیا و کشورهای منطقه "آند" بجز کلمبیا و افغانستان، صورت گرفته است. وی گفت: تعداد افرادی که در آمریکای شمالی و غرب اروپا از مواد مخدر استفاده می کنند، کاهش یافته و در مقابل، بازارهای جدیدی در شرق اروپا، روسیه و چین ایجاد شده است. مدیر اجرایی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل، افزود: درباره افزایش مصرف و قاچاق مواد مخدر نظیر استیسی و قرصهای روانگردان آمفتامین، نگرانیهایی وجود دارد. براساس تحقیقات دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل، به نظر می رسد که کشورهای آفریقای زیر صحرا در زمینه تحت تاثیر قرار گرفتن از جرایم سازمان یافته، مقام اول را دارند و کشورهای شرق اروپا، آمریکای لاتین و منطقه کاراییب، در مقامهای بعدی قرار دارند. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل،اخیرا شاخصهایی از جنایات و جرایم سازمان یافته را که بیش از 10 عامل از جمله فساد در میان رهبران تجاری، میزان اقتصاد خاکستری، قاچاق اسلحه و دخانیات، میزان قاچاق انسان ، سرقت اتومبیل و پول شویی ارائه کرده است. 224
۰ نفر